Marknadsföring som metod att förbättra kommunens sysselsättningsläge: särdrag, strategi samt framgångsfaktorer

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16479
Title: Marknadsföring som metod att förbättra kommunens sysselsättningsläge: särdrag, strategi samt framgångsfaktorer
Author: Rokkanen, Karin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2009-05-06
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/16479
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, forskning i administration och organisation
Abstract: Industrialiseringen, flyttningen till tätorter samt den ekonomiska utvecklingen har påverkat de finska kommunernas resurser under 1900-talets senare hälft. Utbudet på arbetskraft har haft en central tillväxthämmande inverkan på ekonomin i kommunerna, och en sträng kontroll av kostnadsutvecklingen och en fortsatt ökning av skatteintäkterna är väsentliga faktorer för att bibehålla kommunernas ekonomi på solid grund. Med kommunal marknadsföring riktad mot bl.a. företagare och arbetsföra invånare kan kommunen påverka såväl kommunens sysselsättningsgrad som den egna organisationens effektivitet. Syftet med detta arbete är att beskriva vilka förutsättningarna är för att marknadsföring skall kunna integreras i den kommunala verksamheten i Finland, samt genom vilka metoder marknadsföringen skall integreras i verksamheten för att den skall leda till positiva resultat, i detta fall främja sysselsättningsläget. Denna uppsats är såväl teoretisk som empirisk till sin natur. I den teoretiska delen analyseras marknadsföringen ur ett styrningsperspektiv, och fokuset ligger på de framgångsfaktorer som gör den kommunala marknadsföringen framgångsrik. I en fallstudie beskrivs hur Karis stad, vilken varit i en svår ekonomisk situation, genom olika marknadsföringsaktiviteter försökt stärka stadens sysselsättningsläge. I den empiriska delen undersöks ifall de teoretiska faktorer som anses vara grunden för en framgångsrik marknadsföring är valida inom den kommunala verksamheten. Undersökningen påvisar att kommunal marknadsföring kan påverka sysselsättningsgraden inom kommunerna, förutsatt att marknadsföringen systematiskt och långsiktigt integreras i hela den kommunala verksamheten samt organisationen. Framför allt då målet med kommunal marknadsföring ofta är en förbättrad image, vilken tar tid att bygga upp, är det viktigt att marknadsföringsstrategin är långsiktig till sin natur. Förutom en stark förankring till strategin, är en engagerad organisation och en fungerande styrningsmodell viktiga element i säkerställandet av en framgångsrik marknadsföring. De främsta källorna använda i den teoretiska delen är litteratur av A.Anttiroiko, G.Björkroth, S.Mikola/J. Kesänen, R.Valo, T.Äikäs, samt olika publikationer utgivna av Kommunförbundet. Fallstudiens fakta baserar sig främst på kvalitativa intervjuer med Karis stads f.d. marknadsföringschef E.Rissanen, samt Karis stadsdirektöf K.Lindholm.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.088Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record