Dekolonisaation ja kylmän sodan ristipaineessa: Tansanian suhteet Saksan liittotasavaltaan ja Saksan demokraattiseen tasavaltaan 1960-luvulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16482
Title: Dekolonisaation ja kylmän sodan ristipaineessa: Tansanian suhteet Saksan liittotasavaltaan ja Saksan demokraattiseen tasavaltaan 1960-luvulla
Author: Schuth, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2009-05-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/16482
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -työ Dekolonisaation ja kylmän sodan ristipaineessa - Tansanian suhteet Saksan liittotasavaltaan ja Saksan demokraattiseen tasavaltaan 1960-luvulla käsittelee Tansanian ulkopoliittisten suhteiden muodostumista entisen siirtomaahallitsijansa seuraajavaltioihin Länsi- ja Itä-Saksaan valtion ensimmäisenä vuosikymmenenä. Työ ammentaa postkolonialistisesta historiankirjoituksesta ja asettuu osaksi uudempaa kylmän sodan ja kansainvälisten suhteiden tutkimusta, jossa tutkimuskohteiksi ovat nousseet pienet ja heikot valtiot sekä myös kulttuurin ja ideologian merkitys valtioiden välisissä suhteissa. Työ keskittyy seuraamaan ulkopoliittisesti heikomman Tansanian tavoitteita ja niiden toteutumista suhteessa vahvempiin Länsi- ja Itä-Saksaan. Työ tarkastelee suhteiden rakentamista postkolonialistisesta viitekehyksestä käsin painottaen Tansanian näkökulmaa tapahtumiin. Tansanian näkökulma liittyy heikomman strategiaan ja ajatus Tansanian näkökulmasta voidaan ymmärtää tietyn, aiemmin vaietun toimijan äänen saamisena kuuluviin. Työssä pyritään selvittämään missä määrin Tansanian oli Länsi- ja Itä-Saksaa ulkopoliittisesti heikompana toimijana mahdollista saavuttaa tavoitteensa ja periaatteensa. Lisäksi työssä pyritään selvittämään mikä asema maiden välisellä siirtomaamenneisyydellä oli Tansanian ulkosuhteille, ja miten tämä yhteinen menneisyys oli läsnä suhteiden muotoutumisessa molempiin Saksoihin. Työ tarkastelee, mikä merkitys tällä valtioiden välisellä alistetun ja alistajan roolin leimaamalla menneisyydellä ja kolonisoidun ja alistetun ideologialla oli Tansanian valtion uusien ulkosuhteiden muodostumisessa. Kolonisoidun ideologialla työssä tarkoitetaan dekolonisaatiokehityksestä ja kolonialisminvastaisuudesta ammentavaa kulttuurista ja ideologista näkökulmaa vallitsevaan todellisuuteen, joka määrittyy menneisyydessä koetun kolonisoidun ja alistetun aseman kautta. Heikon valtion problematiikan ohella ideologian ja kulttuurin merkitys nousee esille osana kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Ulkopoliittiselta kyvykkyydeltään heikompi Tansania ei suhteissaan entisen siirtomaahallitsijan seuraajavaltioihin Länsi- ja Itä-Saksaan kyennyt saavuttamaan ulkopoliittisia tavoitteitaan. Myös ulkopoliittisten periaatteidensa mukaan toimiminen oli Tansanialle suhteiden rakentumisen aikana haasteellista.Valtioiden välinen yhteinen siirtomaamenneisyys oli Tansanian ja kummankin Saksan välisten suhteiden rakentumisessa läsnä ulkopoliittisten periaatteiden taustalla sekä yhteisen menneisyyden muovaamien rakenteiden kautta. Yhteistä menneisyyttä ei maiden välisten suhteiden luonnissa nostettu erityisesti esille. Tansanialle yhteinen menneisyys oli dekolonisaatiokehityksen ja kolonialisminvastaisen perinteen myötä vielä huomattavasti voimakkaammin läsnä kuin molemmille Saksoille. Ideologisten tekijöiden merkitys korostuu tutkielmassa materiaalisten tekijöiden kustannuksella valtioiden välisten suhteiden taustalla. Tutkimusaineistona on käytetty Saksan liittotasavallan, Saksan demokraattisen tasavallan sekä Tansanian, Tanganjikan ja Sansibarin ulkoasiainhallinnon asiakirjoja vuosilta 1956 1970 sekä Tansanian presidentin Julius K. Nyereren puheita ja kirjoituksia vuosilta 1958 1968.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.025Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record