2000-luvun alun Romania sijoituskohteena: Romanian valtion kertomus ja suomalaisyritysten kokemus

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/16483
Title: 2000-luvun alun Romania sijoituskohteena: Romanian valtion kertomus ja suomalaisyritysten kokemus
Author: Hujala, Timo Juhani
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Science History
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielman aiheena on Romanian 2000-luvun alun kansainvälisten suorien sijoitusten politiikka ja kansainvälisiin suoriin sijoituksiin liittyvät instituutiot. Tutkimustehtävänä on on ollut selvittää minkälaisena sijoituskohteena Romanian valtio on maan EU-jäsenyyden ensimmäisinä vuosina esiintymään ja toisaalta minkälaisena sijoituskohteena romaniaan sijoittaneet suomalaisyritykset ovat Romanian kokeneet. Erityisesti olen kiinnittänyt huomiota virallisten instituutioiden esitysten ja koetun todellisuuden välisiin jännitteisiin. Päätökset siitä, minkälaisena sijoituskohteena jokin valtio kustantamissaan markkinointimateriaaleissa esitetään ovat yhtä lailla poliittisia, kuin muutkin valtion rahankäyttöön liittyvät päätökset. Näissä materiaaleissa kerrotun ja koetun todellisuuden väliset erot kertovat politiikan vaikutusmahdollisuuksista. Vertailukohtana 2000-luvun alun Romanialle ja näkökulman antajana ovat olleet suorat kansainväliset sijoitukset Suomessa 1960- ja 1970 -lukujen vaihteessa. Tutkimustapa on ollut vertaileva. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on ollut Douglass C. Northin institutionaalinen teoria ja instituutioiden merkitystä korostava siirtymätalouksien tutkimus. Lähteinä on käytetty Romanian Agency for Foreign Investment viraston julkaisemaa markkinointimateriaalia sekä Romaniaan sijoittaneiden suomalaisyritysten henkilökunnan haastatteluista koostuvaa haastatteluaineistoa. Suomen osalta lähteinä on käytetty muun muassa Ulkomaisten investointien neuvottelekunnan ja Suomen pankin yhdessä julkaisemaa esitekirjasta Establishing a Business in Finland sekä tämän kirjasen valmisteluaineistoa. Tutkielman pääasiallisia tutkimustuloksia ovat, että viralliset instituutioiden kuvaukset eivät 2000-luvun alun Romaniassa antaneet kattavaa kuvaa yritysten kokemasta institutionaalisesta todellisuudesta. Epävirallisilla instituutioilla oli yritysten kokemusten mukaan vahva asema tuon ajan Romanian liike-elämässä. Toisaalta virallisten instituutioiden luonteella, erityisesti EU-jäsenyydellä vaikutti olevan suuri merkitys tutkittujen yritysten alkuperäisiin sijoituspäätöksiin.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/16483
Date: 2009-05-11


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 5.756Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record