Yksinäisyyden kokeminen gerontologisen sosiaalityön haasteena

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/16486
Titel: Yksinäisyyden kokeminen gerontologisen sosiaalityön haasteena
Författare: Vainio, Tuula
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Datum: 2009-09-24
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/16486
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tässä tutkielmassa tutkitaan kuntouttavan sosiaalityön mahdollisuuksia toimia ennaltaehkäisevänä toimena ikääntyneiden yksinäisyyden kokemisen ehkäisemisessä. Vaikka suuri joukko ikääntyneitä onkin hyväkuntoisia, on osalla ikääntyneistä sosiaalisia ongelmia, kuten päihdeongelma tai yksinäisyys, jonka arvellaankin olevan yksi suurimmista ikääntyneiden sosiaalisista ongelmista. Tutkielman empiirisessä osassa tutustutaan menetelmään, joka voi olla yksi mahdollisuus ikääntyneiden yksinäisyyden kokemisen ehkäisemisessä. Helsinki Missiolla on meneillään projekti, Senioripysäkki, joka järjestää ikääntyneille ryhmätapaamisia. Näihin tapaamisiin on pyritty saamaan osallistujaksi ikääntynyt, jonka arvellaan olevan yksinäinen tai vaarassa syrjäytyä. Ryhmätapaamisia vetävät Senioripysäkin kouluttamat ohjaajat. Empiirinen aineisto käsittää Senioripysäkin ryhmätapaamisiin osallistuneiden ikääntyneiden haastattelulomakkeella kerätyt vastaukset kysymyksiin, joissa selvitetään yksinäisyyden kokemisen tunnetta ennen ryhmätapaamisia ja sen jälkeen. Lisäksi osallistujat ovat vastanneet kysymyksiin koskien muun muassa ystävien saamista ryhmätapaamista. Yksinäisyyden kokemisen ehkäisemiseen tarkoitetut toimet voidaan nähdä kuntouttavana sosiaalityönä, joka on saanut alkunsa lääkinnällisestä kuntoutuksesta. WHO:n vuonna 1981 tekemän määritelmän mukaan kuntoutus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka tähtäävät vammauttavien ja vajaakuntoistavien olosuhteiden vaikutusten vähentämiseen ja vammaisen ja vajaakuntoisen henkilön saattamiseen kykeneväksi saavuttamaan sosiaalinen integraatio . Kuntouttavaa sosiaalityötä kutsutaan usein myös termillä empovering social work , joka kasvatustieteissä käännetään termillä voimaantua ja yhteiskuntatieteissä termillä valtaistua. Kuntouttavaa sosiaalityötä tehdään perinteisesti mm. pitkäaikaistyöttömien parissa, tässä tutkielmassa sitä tutkitaan gerontologisen sosiaalityön menetelmänä. Gerontologisen, eli vanhussosiaalityön tarve on kasvamassa samaa vauhtia kuin sen kohteet eli ikääntyneiden ihmisten määrä. Gerontologinen sosiaalityö kattaa sosiaalityön sisällön ja sen lisäksi ottaa huomioon ikääntymiseen liittyvät erityispiirteet. Ikääntyminen on elämäntilanteena erityinen, jossa siirrytään työelämästä pois. Yhä useammin tämän muutoksen tapahtuessa ihminen on vielä fyysisesti hyväkuntoinen ja aktiivinen osallistuja. Perinteinen vanhus- käsite ei enää tunnu sopivan siihen nuorekkaaseen ja hyväkuntoiseen joukkoon, joka eläkkeelle jäätyään siirtyy kulttuuripalvelujen suurkuluttajiksi, matkustelee ja muutenkin nauttii elämästään. Heitä kutsutaankin seniorikansalaisiksi tai heidän sanotaan olevan kolmannessa iässä. Varsinainen vanhuus lasketaankin alkavaksi vasta 80 vuodesta eteenpäin. Leskeksi jääminen ja ystävien kuoleminen ympäriltä voi saada ihmisen kokemaan yksinäisyyttä. Yksinäisyyden kokeminen voi lisääntyä myös fyysisen kunnon heikkenemisen myötä. Esimerkiksi kuulon heikkeneminen voi saada ikääntyneen eristäytymään.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.html 6.795Kb HTML Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post