Muistisairaan tekemän testamentin pätevyys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202494
Title: Muistisairaan tekemän testamentin pätevyys
Author: Jääskeläinen, Annina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202494
http://hdl.handle.net/10138/164874
Thesis level: master's thesis
Discipline: Perhe- ja jäämistöoikeus
Family and inheritance law
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstract: Pro gradu -tutkielmani käsittelee muistisairaan laatiman testamentin pätevyyttä. Tarkastelen, millä perusteilla muistisairaan tekemän testamentin pätevyyttä voidaan moittia muistisairauteen liittyvistä syistä ja millaisten todisteiden pohjalta muistisairaan tekemän testamentin pätevyyttä yleensä arvioidaan tuomioistuimessa. Lisäksi tarkastelen, kuinka pätevyysnäkökohdat voidaan ottaa huomioon jo muistisairaan testamenttia laadittaessa. Tutkielmani on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Edetessään muistisairaus alentaa henkilön kognitiivista toimintakykyä heikentäen samalla myös tämän kykyä tehdä pätevä testamentti. Testamentintekokelpoisuuden menettämiselle ei kuitenkaan voida määritellä mitään tiettyä hetkeä, vaan kelpoisuutta joudutaan aina arvioimaan tilannekohtaisesti. Yleisimmin muistisairaan tekemää testamenttia moititaan nimenomaan puuttuneen testamentintekokelpoisuuden perusteella. Toinen tyypillinen moiteperuste on henkilön taivuttelu, jolle muistisairas on tervettä henkilöä alttiimpi. Testamentti voidaan todeta pätemättömäksi molemmissa tapauksissa vain silloin, jos muistisairaus on tosiasiallisesti vaikuttanut testamenttiin johtaen lopputulokseen, joka ei ole testamentin tekijän terveen tahdon mukainen. Moiteoikeudenkäynnissä tyypillistä näyttöä ovat testamentin todistusklausuuli, lääkärinlausunto sekä henkilötodistajat. Vahva lääketieteellinen liitäntä tuo lisähaasteen tuomioistuimen kokonaisharkintaan sen punnitessa eri todisteita keskenään. Sen on kyettävä muodostamaan tilannekohtainen arvionsa testamentin pätevyydestä painottamatta liikaa lääketieteellisten todisteiden arvoa, sillä testamentintekokelpoisuus on lopulta aina juridinen kysymys. Jos henkilöllä on todettu muistisairaus, pätevyysnäkökohdat olisi syytä huomioida jo testamenttia laadittaessa sekä itse testamentin tekijän että testamenttitoimeksiannon saaneen juristin toimesta. Haastattelun avulla juristi pystyy muodostamaan oman käsityksensä henkilön testamentintekokelpoisuudesta. Havainnot on hyvä kirjata ylös omiin muistiinpanoihin ja myös testamentin todistusklausuuliin etenkin tilanteissa, joissa on odotettavaa, että testamenttia tullaan moittimaan. Lisäksi on suositeltavaa aina pyytää lääkärinlausunto mahdollisimman läheltä testamentin tekoajankohtaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record