Yhdenvertaisuusperiaate terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606182460
Title: Yhdenvertaisuusperiaate terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksessa
Author: Hietanen, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606182460
http://hdl.handle.net/10138/164893
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finanssioikeus
Fiscal law
Finansrätt
Abstract: Tutkielman aiheena on terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus erityisesti yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Tutkimuskysymyksenä tarkastellaan sitä, onko terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus käytännön tilanteissa yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista, ja miltä osin sääntelyyn tai oikeuskäytäntöön sisältyy yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmallisia kysymyksiä. Aihevalintaan on vaikuttanut erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kirjoitushetkellä käynnissä oleva rakennemuutos, joka huomioon ottaen terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverokysymykset ovat erityisen ajankohtainen teema. Aiheen käsittelemiseksi tutkielmassa määritellään ensin yhdenvertaisuusperiaatteen sisältö ja pyritään hahmottelemaan sen suhdetta verotukseen kiinteästi liittyvään verotuksen neutraalisuuden periaatteeseen. Tämän jälkeen terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksessa aktualisoituvia käytännön tilanteita ryhdytään käsittelemään siten, että tarkastelu jaetaan palvelun tarjoajaa ja toisaalta palvelun sisältöä koskeviin kysymyksiin. Jaottelu noudattelee Verohallinnon terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta keväällä 2015 julkaisemaa syventävää vero-ohjetta. Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen oikeuslähteiden pohja on vahvasti eurooppaoikeudessa, ja myös aiheeseen liittyvän kansallisen lainsäädännön tulee olla yhdenmukaista arvonlisäverodirektiivin kanssa. Tutkielmassa käydään läpi olennaisimmat oikeuslähteet sekä eurooppaoikeudellisella että kansainvälisellä tasolla, ja ryhdytään sen jälkeen käsittelemään terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusta siitä näkökulmasta, millaisia yhdenvertaisuusperiaatteen ilmentymiä tai siihen mahdollisesti liittyviä ongelmakohtia aiheeseen liittyvästä oikeuskäytännöstä voidaan nostaa esille. Tutkielman loppupäätelmänä voidaan pitää sitä, että terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen osalta on löydettävissä melko runsaasti yhdenvertaisuusperiaatteeseen liittyviä ongelmallisia kysymyksiä. Vaikka sekä kansalliset tuomioistuimet että Euroopan unionin tuomioistuin ovat antaneet useita ennakkoratkaisuja terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen piiristä, lukuisia avoimia kysymyksiä jää edelleen esimerkiksi liittyen palveluntarjoajan koulutuksen muodon merkitykseen tarjottavan palvelun arvonlisäverokohtelussa, sekä arvonlisäverottoman terveyden- ja sairaanhoidon terapeuttisen tarkoituksen määrittelyyn. Näillä näkymin vuonna 2019 toteutuva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusprojekti tarjoaa lukuisia uusia näkökohtia myös terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen tulevaisuuden näkymille.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record