Yhdenvertaisuusperiaate terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606182460
Titel: Yhdenvertaisuusperiaate terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksessa
Författare: Hietanen, Elina
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606182460
http://hdl.handle.net/10138/164893
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Finanssioikeus
Fiscal law
Finansrätt
Abstrakt: Tutkielman aiheena on terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus erityisesti yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Tutkimuskysymyksenä tarkastellaan sitä, onko terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus käytännön tilanteissa yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista, ja miltä osin sääntelyyn tai oikeuskäytäntöön sisältyy yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmallisia kysymyksiä. Aihevalintaan on vaikuttanut erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kirjoitushetkellä käynnissä oleva rakennemuutos, joka huomioon ottaen terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverokysymykset ovat erityisen ajankohtainen teema. Aiheen käsittelemiseksi tutkielmassa määritellään ensin yhdenvertaisuusperiaatteen sisältö ja pyritään hahmottelemaan sen suhdetta verotukseen kiinteästi liittyvään verotuksen neutraalisuuden periaatteeseen. Tämän jälkeen terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksessa aktualisoituvia käytännön tilanteita ryhdytään käsittelemään siten, että tarkastelu jaetaan palvelun tarjoajaa ja toisaalta palvelun sisältöä koskeviin kysymyksiin. Jaottelu noudattelee Verohallinnon terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta keväällä 2015 julkaisemaa syventävää vero-ohjetta. Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen oikeuslähteiden pohja on vahvasti eurooppaoikeudessa, ja myös aiheeseen liittyvän kansallisen lainsäädännön tulee olla yhdenmukaista arvonlisäverodirektiivin kanssa. Tutkielmassa käydään läpi olennaisimmat oikeuslähteet sekä eurooppaoikeudellisella että kansainvälisellä tasolla, ja ryhdytään sen jälkeen käsittelemään terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusta siitä näkökulmasta, millaisia yhdenvertaisuusperiaatteen ilmentymiä tai siihen mahdollisesti liittyviä ongelmakohtia aiheeseen liittyvästä oikeuskäytännöstä voidaan nostaa esille. Tutkielman loppupäätelmänä voidaan pitää sitä, että terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen osalta on löydettävissä melko runsaasti yhdenvertaisuusperiaatteeseen liittyviä ongelmallisia kysymyksiä. Vaikka sekä kansalliset tuomioistuimet että Euroopan unionin tuomioistuin ovat antaneet useita ennakkoratkaisuja terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen piiristä, lukuisia avoimia kysymyksiä jää edelleen esimerkiksi liittyen palveluntarjoajan koulutuksen muodon merkitykseen tarjottavan palvelun arvonlisäverokohtelussa, sekä arvonlisäverottoman terveyden- ja sairaanhoidon terapeuttisen tarkoituksen määrittelyyn. Näillä näkymin vuonna 2019 toteutuva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusprojekti tarjoaa lukuisia uusia näkökohtia myös terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen tulevaisuuden näkymille.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post