Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn välinen vuorovaikutus sekä konfliktit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202502
Title: Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn välinen vuorovaikutus sekä konfliktit
Author: Helvola, Amanda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606202502
http://hdl.handle.net/10138/164911
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Tutkielma käsittelee yrityksen maksukyvyttömyyteen jollakin tavoin kytkeytyvien riitojen välityskelpoisuutta, välityssopimuksen sitovuutta insolvenssitilanteessa, insolvenssimenettelyn aloittamisen mahdollisia vaikutuksia vireillä olevaan välimiesmenettelyyn sekä insolvenssioikeuteen liittyvän välitystuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia kysymyksiä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää tavoitteiltaan poikkeavien ja osittain keskenään jopa ristiriitaisten menettelysäännösten yhteentörmäyksestä aiheutuvia ongelmakohtia ja kuvata tällä hetkellä vallitsevaa oikeustilaa. Tutkielma käsittelee edellä esitettyjä kysymyksiä tilanteessa, jossa välimiesmenettelyn osapuoli asetetaan insolvenssimenettelyyn välimiesmenettelyn aloittamisen jälkeen, mutta ennen kuin välitystuomioistuin on antanut ratkaisun asiassa. Tutkielmassa luodaan yleiskatsaus tärkeimpiin kysymystä koskeviin säädöksiin. Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn vuorovaikutusta ja konflikteja tutkitaan kansallisten lakien keskinäisen poikkeavuuden sekä asiaa käsittelevien kansallisten säädösten tai sopimusten puutteellisuudesta johtuen myös pintapuoleisesti kansallisella tasolla vertailemalla eri maiden oikeuskäytäntöä ja säädöksiä toisiinsa. Menettelyiden jo lähtökohtaisesta vastakkainasettelusta johtuen on selvää, että toista menettelyä koskeville säännöksille tulee yksittäistapauksessa tapauksen ominaispiirteiden perusteella antaa etusija, sillä keskenään ristiriitaiset säännökset eivät lähtökohtaisesti salli välimiesmenettelyn läpivientiä insolvenssimenettelyn aloittamisesta huolimatta ilman, että insolvenssimenettelyllä olisi mitään vaikutusta välimiesmenettelyyn. Tutkielmassa pohditaan insolvenssimenettelyn aloittamisen vaikutusta välimiesmenettelyn prosessiin, minkä säännösten perusteella menettelyn etusijaa koskevat ratkaisut tavataan tehdä ja kuinka ratkaisuun ohjaavat säännöt vaihtelevat eri valtioiden välillä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record