Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn välinen vuorovaikutus sekä konfliktit

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Helvola, Amanda
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606202502
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/164911
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee yrityksen maksukyvyttömyyteen jollakin tavoin kytkeytyvien riitojen välityskelpoisuutta, välityssopimuksen sitovuutta insolvenssitilanteessa, insolvenssimenettelyn aloittamisen mahdollisia vaikutuksia vireillä olevaan välimiesmenettelyyn sekä insolvenssioikeuteen liittyvän välitystuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia kysymyksiä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää tavoitteiltaan poikkeavien ja osittain keskenään jopa ristiriitaisten menettelysäännösten yhteentörmäyksestä aiheutuvia ongelmakohtia ja kuvata tällä hetkellä vallitsevaa oikeustilaa. Tutkielma käsittelee edellä esitettyjä kysymyksiä tilanteessa, jossa välimiesmenettelyn osapuoli asetetaan insolvenssimenettelyyn välimiesmenettelyn aloittamisen jälkeen, mutta ennen kuin välitystuomioistuin on antanut ratkaisun asiassa. Tutkielmassa luodaan yleiskatsaus tärkeimpiin kysymystä koskeviin säädöksiin. Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn vuorovaikutusta ja konflikteja tutkitaan kansallisten lakien keskinäisen poikkeavuuden sekä asiaa käsittelevien kansallisten säädösten tai sopimusten puutteellisuudesta johtuen myös pintapuoleisesti kansallisella tasolla vertailemalla eri maiden oikeuskäytäntöä ja säädöksiä toisiinsa. Menettelyiden jo lähtökohtaisesta vastakkainasettelusta johtuen on selvää, että toista menettelyä koskeville säännöksille tulee yksittäistapauksessa tapauksen ominaispiirteiden perusteella antaa etusija, sillä keskenään ristiriitaiset säännökset eivät lähtökohtaisesti salli välimiesmenettelyn läpivientiä insolvenssimenettelyn aloittamisesta huolimatta ilman, että insolvenssimenettelyllä olisi mitään vaikutusta välimiesmenettelyyn. Tutkielmassa pohditaan insolvenssimenettelyn aloittamisen vaikutusta välimiesmenettelyn prosessiin, minkä säännösten perusteella menettelyn etusijaa koskevat ratkaisut tavataan tehdä ja kuinka ratkaisuun ohjaavat säännöt vaihtelevat eri valtioiden välillä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Insolvenssimenettelyn ja kansainvälisen välimiesmenettelyn välinen vuorovaikutus sekä konfliktit fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Prosessi- ja insolvenssioikeus fi
dc.subject.discipline Procedural and insolvency law en
dc.subject.discipline Process- och insolvensrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606202502

Files in this item

Files Size Format View
160425 Gradu.pdf 1.238Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record