Kansalaistottelemattomat liikkeet 1900-luvun Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222541
Title: Kansalaistottelemattomat liikkeet 1900-luvun Suomessa
Author: Hätönen, Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222541
http://hdl.handle.net/10138/164916
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kansalaistottelemattomuus yhdistetään Suomessa etenkin ympäristönsuojeluun. Koijärvi-liikkeen saavuttama suosio ja mielenosoituksen tarkka raportointi lehdissä ovat luoneet ihmisille mielikuvan traktoriin kahliutuneesta aktivistista, joka vastarintaa tekemättä kieltäytyy noudattamasta virkavallan käskyjä. Suomalainen kansalaistottelemattomuus on kuitenkin huomattavasti laajempi ja historiallisempi ilmiö, jonka juuret ulottuvat aina autonomian aikaan asti. Tutkimukseni tarkoituksena on kansalaistottelematonta liikehdintää kartoittamalla pyrkiä tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka saavat muuten niin lainkuuliaiset suomalaiset joukolla rikkomaan lakia julkisesti. Tutkimukseni alussa esitänkin olettaman, että hyvät ihmiset rikkovat lakia vain hyvästä syystä. Tämä olettama olikin olennainen tekijä määrittäessäni tutkimuskysymyksiäni. Tutkimukselleni selkärangan ovat antaneet tunnettujen oikeushistorioitsijoiden, etenkin Heikki Ylikankaan ja Jukka Kekkosen, näkemykset Suomalaisen yhteiskunnan muutoksista ja suurista linjoista. Historiallisten ja yhteiskunnallisten tutkimusten lisäksi olen käyttänyt jokaisen liikkeen sisältä tehtyjä kuvauksia liikkeen historiasta ja toiminnasta. Lisäksi tarkastelen merkittäviä oikeudenkäyntejä jotka ovat liittyneet kansalaistottelemattomiin tekoihin. Tutkielma alkaa kansalaistottelemattomuuden yleisestä määrittelystä, sekä oikeudellisista huomioista kansalaistottelemattomuuden asemasta oikeusjärjestelmässämme. Luvun tarkoitus on antaa lukijalle valmiuksia työssä käytettävien käsitteiden ja rakenteiden hahmottamiseen. Kansalaistottelemattomuudesta, sen juridisesta ja moraalisesta oikeutuksesta, on kirjoitettu lukuisia töitä, eikä tarkoitukseni ole osallistua tähän keskusteluun syvemmin. Kansalaistottelemattomia liikkeitä käsittelen yksi kerrallaan, alkaen autonomian ajasta ja edeten 2000-luvun loppuun. Järjestyksen olen valinnut liikkeiden alkamisajankohdan mukaan. Lukijan tulisikin huomioida että useat liikkeet ovat vaikuttaneet myös päällekkäin, etenkin 60- ja 70-luvuilla. Työssä ei tarkastella tilastollisesti jokaista tunnistettavissa olevaa liikettä, ainoastaan aikakauden merkittäviä ja leimaa-antavia liikkeitä. Suomen kansalaistottelemattomat liikkeet ovat pääsääntöisesti olleet järjestäytyneitä ja väkivallattomia, rikkoen lakia vain tarkkaan harkiten. Väkivallattomuus on usein kulkenut käsikädessä sekä tavoitteiden saavuttamisen, että toimivan yhteiskunnallisen kommunikaation kanssa. Kommunikaatio kansalaisliikkeiden kanssa korostuukin yhteiskunnalle ja sen kontrollikoneistolle arvokkaana historiallisena oppina väkivallan ja epäjärjestyksen ennalta estäjänä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record