Kansalaistottelemattomat liikkeet 1900-luvun Suomessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222541
Titel: Kansalaistottelemattomat liikkeet 1900-luvun Suomessa
Författare: Hätönen, Pekka
Medarbetare: Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606222541
http://hdl.handle.net/10138/164916
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Kansalaistottelemattomuus yhdistetään Suomessa etenkin ympäristönsuojeluun. Koijärvi-liikkeen saavuttama suosio ja mielenosoituksen tarkka raportointi lehdissä ovat luoneet ihmisille mielikuvan traktoriin kahliutuneesta aktivistista, joka vastarintaa tekemättä kieltäytyy noudattamasta virkavallan käskyjä. Suomalainen kansalaistottelemattomuus on kuitenkin huomattavasti laajempi ja historiallisempi ilmiö, jonka juuret ulottuvat aina autonomian aikaan asti. Tutkimukseni tarkoituksena on kansalaistottelematonta liikehdintää kartoittamalla pyrkiä tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka saavat muuten niin lainkuuliaiset suomalaiset joukolla rikkomaan lakia julkisesti. Tutkimukseni alussa esitänkin olettaman, että hyvät ihmiset rikkovat lakia vain hyvästä syystä. Tämä olettama olikin olennainen tekijä määrittäessäni tutkimuskysymyksiäni. Tutkimukselleni selkärangan ovat antaneet tunnettujen oikeushistorioitsijoiden, etenkin Heikki Ylikankaan ja Jukka Kekkosen, näkemykset Suomalaisen yhteiskunnan muutoksista ja suurista linjoista. Historiallisten ja yhteiskunnallisten tutkimusten lisäksi olen käyttänyt jokaisen liikkeen sisältä tehtyjä kuvauksia liikkeen historiasta ja toiminnasta. Lisäksi tarkastelen merkittäviä oikeudenkäyntejä jotka ovat liittyneet kansalaistottelemattomiin tekoihin. Tutkielma alkaa kansalaistottelemattomuuden yleisestä määrittelystä, sekä oikeudellisista huomioista kansalaistottelemattomuuden asemasta oikeusjärjestelmässämme. Luvun tarkoitus on antaa lukijalle valmiuksia työssä käytettävien käsitteiden ja rakenteiden hahmottamiseen. Kansalaistottelemattomuudesta, sen juridisesta ja moraalisesta oikeutuksesta, on kirjoitettu lukuisia töitä, eikä tarkoitukseni ole osallistua tähän keskusteluun syvemmin. Kansalaistottelemattomia liikkeitä käsittelen yksi kerrallaan, alkaen autonomian ajasta ja edeten 2000-luvun loppuun. Järjestyksen olen valinnut liikkeiden alkamisajankohdan mukaan. Lukijan tulisikin huomioida että useat liikkeet ovat vaikuttaneet myös päällekkäin, etenkin 60- ja 70-luvuilla. Työssä ei tarkastella tilastollisesti jokaista tunnistettavissa olevaa liikettä, ainoastaan aikakauden merkittäviä ja leimaa-antavia liikkeitä. Suomen kansalaistottelemattomat liikkeet ovat pääsääntöisesti olleet järjestäytyneitä ja väkivallattomia, rikkoen lakia vain tarkkaan harkiten. Väkivallattomuus on usein kulkenut käsikädessä sekä tavoitteiden saavuttamisen, että toimivan yhteiskunnallisen kommunikaation kanssa. Kommunikaatio kansalaisliikkeiden kanssa korostuukin yhteiskunnalle ja sen kontrollikoneistolle arvokkaana historiallisena oppina väkivallan ja epäjärjestyksen ennalta estäjänä.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post