Kansalaistottelemattomat liikkeet 1900-luvun Suomessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Hätönen, Pekka
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201606222541
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/164916
dc.description.abstract Kansalaistottelemattomuus yhdistetään Suomessa etenkin ympäristönsuojeluun. Koijärvi-liikkeen saavuttama suosio ja mielenosoituksen tarkka raportointi lehdissä ovat luoneet ihmisille mielikuvan traktoriin kahliutuneesta aktivistista, joka vastarintaa tekemättä kieltäytyy noudattamasta virkavallan käskyjä. Suomalainen kansalaistottelemattomuus on kuitenkin huomattavasti laajempi ja historiallisempi ilmiö, jonka juuret ulottuvat aina autonomian aikaan asti. Tutkimukseni tarkoituksena on kansalaistottelematonta liikehdintää kartoittamalla pyrkiä tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka saavat muuten niin lainkuuliaiset suomalaiset joukolla rikkomaan lakia julkisesti. Tutkimukseni alussa esitänkin olettaman, että hyvät ihmiset rikkovat lakia vain hyvästä syystä. Tämä olettama olikin olennainen tekijä määrittäessäni tutkimuskysymyksiäni. Tutkimukselleni selkärangan ovat antaneet tunnettujen oikeushistorioitsijoiden, etenkin Heikki Ylikankaan ja Jukka Kekkosen, näkemykset Suomalaisen yhteiskunnan muutoksista ja suurista linjoista. Historiallisten ja yhteiskunnallisten tutkimusten lisäksi olen käyttänyt jokaisen liikkeen sisältä tehtyjä kuvauksia liikkeen historiasta ja toiminnasta. Lisäksi tarkastelen merkittäviä oikeudenkäyntejä jotka ovat liittyneet kansalaistottelemattomiin tekoihin. Tutkielma alkaa kansalaistottelemattomuuden yleisestä määrittelystä, sekä oikeudellisista huomioista kansalaistottelemattomuuden asemasta oikeusjärjestelmässämme. Luvun tarkoitus on antaa lukijalle valmiuksia työssä käytettävien käsitteiden ja rakenteiden hahmottamiseen. Kansalaistottelemattomuudesta, sen juridisesta ja moraalisesta oikeutuksesta, on kirjoitettu lukuisia töitä, eikä tarkoitukseni ole osallistua tähän keskusteluun syvemmin. Kansalaistottelemattomia liikkeitä käsittelen yksi kerrallaan, alkaen autonomian ajasta ja edeten 2000-luvun loppuun. Järjestyksen olen valinnut liikkeiden alkamisajankohdan mukaan. Lukijan tulisikin huomioida että useat liikkeet ovat vaikuttaneet myös päällekkäin, etenkin 60- ja 70-luvuilla. Työssä ei tarkastella tilastollisesti jokaista tunnistettavissa olevaa liikettä, ainoastaan aikakauden merkittäviä ja leimaa-antavia liikkeitä. Suomen kansalaistottelemattomat liikkeet ovat pääsääntöisesti olleet järjestäytyneitä ja väkivallattomia, rikkoen lakia vain tarkkaan harkiten. Väkivallattomuus on usein kulkenut käsikädessä sekä tavoitteiden saavuttamisen, että toimivan yhteiskunnallisen kommunikaation kanssa. Kommunikaatio kansalaisliikkeiden kanssa korostuukin yhteiskunnalle ja sen kontrollikoneistolle arvokkaana historiallisena oppina väkivallan ja epäjärjestyksen ennalta estäjänä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Kansalaistottelemattomat liikkeet 1900-luvun Suomessa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606222541

Files in this item

Files Size Format View
Kansalaistottel ... et 1900 luvun Suomessa.pdf 978.5Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record