Socioeconomic status and disability retirement in Finland. Causes, changes over time and mortality

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Hjelt-instituutti fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Hjelt-institutet sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute en
dc.contributor Finnish Centre for Pensions en
dc.contributor.author Polvinen, Anu fi
dc.date.accessioned 2016-07-25T11:24:24Z
dc.date.available 2016-08-07 fi
dc.date.available 2016-07-25T11:24:24Z
dc.date.issued 2016-08-17 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-691-244-1 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/164949
dc.description.abstract This study examines the socioeconomic inequalities in disability retirement due to various diseases in the period 1988-2009. It also outlines the contribution of diseases, health behaviours and working conditions to the socioeconomic differences in disability retirement. In addition, this study portrays the socioeconomic differences in mortality from various causes of death after disability retirement due to different diseases. In this study, we used administrative register data from various sources linked together by Statistics Finland. We also made use of the nationally-representative Health 2000 survey, to which register-based data have been linked. From the early 1990s, the incidence of disability retirement has decreased in all socioeconomic classes. We found large socioeconomic differences in disability retirement due to musculoskeletal diseases, psychoactive substance use and cardiovascular diseases. The socioeconomic differences due to depression were less significant. Musculoskeletal diseases contributed most to the overall socioeconomic differences in disability retirement. Socioeconomic inequalities due to all causes, and especially due to musculoskeletal diseases, were largely mediated through working conditions and health. The socioeconomic inequalities in mortality after disability retirement were smaller than in the general population. Small socioeconomic inequalities in mortality after disability retirement due to mental disorders and cardiovascular diseases were found. The importance of working conditions should be noted when attempting to lower the number of disability retirements. More attention should be paid to the importance of adverse physical working conditions among manual workers. Small socioeconomic differences in mortality after disability retirement may indicate that disability retirees are a select group displaying lowered work ability and health. en
dc.description.abstract Tutkimus tarkastelee sosioekonomisia eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä sairausryhmittäin ajanjaksolla 1988-2009 sekä sairauksien, terveyskäyttäytymisen ja työolojen vaikutusta näihin eroihin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään sosioekonomisia eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen jälkeisessä kuolleisuudessa. Tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen aineistoja sekä Terveys 2000 -kyselyä, johon on yhdistetty rekisteripohjaista tietoa. 1990-luvun alkupuolelta alkaen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on vähentynyt kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Työntekijöillä on todettu olevan ylempiä toimihenkilöitä suurempi riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelinsairauksien, mielenterveysperusteisten alkoholisairauksien tai verenkiertoelinten sairauksien vuoksi. Sen sijaan sosioekonomiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia siirtyneillä olivat pienemmät. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen sosioekonomista eroista oli suuri. Työolot ja sairaudet selittävät suuren osan näistä eroista. Sosioekonomiset erot kuolleisuudessa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen jälkeen olivat pienemmät kuin väestössä keskimäärin. Sosioekonomisia eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden kuolleisuudessa huomattiin ainoastaan niillä, jotka olivat siirtyneet työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyiden tai verenkiertoelinten sairauksien vuoksi. Työoloilla on merkittävä rooli työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vähentämisessä. Erityisesti työntekijöiden fyysisesti haastaviin työoloihin täytyisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Vähäiset sosioekonomiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen jälkeisessä kuolleisuudessa viittaavat siihen, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ovat valikoitunut ryhmä, joilla on alentunut työkyky sekä terveys. fi
dc.language.iso en fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kansanterveystiede fi
dc.title Socioeconomic status and disability retirement in Finland. Causes, changes over time and mortality en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Lahelma, Eero fi
dc.ths Martikainen, Pekka fi
dc.opn Virtanen, Pekka fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record