Responsible pulp industry in Uruguay? : The role of corporate social responsibility in international development

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272892
Title: Responsible pulp industry in Uruguay? : The role of corporate social responsibility in international development
Author: Mallea, Aleksi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272892
http://hdl.handle.net/10138/165596
Thesis level: master's thesis
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning
Abstract: This master’s thesis is a case study of a Uruguayan based forestry company’s, Montes Del Plata’s, impact on the Uruguayan society. The company has a corporate social responsibility program, with which it is trying to steer the impact caused by its operations. The aim of this thesis is to identify what interpretations different actors give to the 'responsibility' in corporate social responsibility. Conflicts caused by the global pulp and paper industry have been studied in Latin America and this thesis is connected to that research, although no conflict has risen from the current pulp mill project. In addition, this thesis provides information how CSR connects to the wider global development, and the scope and limitations are discussed. The data in this study was collected by 18 interviews as well as doing participant observation in Uruguay in the spring of 2012. The interviews were held with stakeholders identified by the company Montes Del Plata. It was found that different stakeholders have different opinions about responsibility in this case. The corporate responsibility is seen as socially constructed by the stakeholders of the company. The reasons for the different views on responsibility can be linked to the three dimensions of corporate social responsibility: social, environmental and economic. CSR was found to not be applicable to global development.Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus Uruguaylaisen metsäyhtiön, Montes Del Platan, toiminnan vaikutuksista Uruguayn yhteiskuntaan. Yhtiön yhteiskuntavastuuohjelma pyrkii osaltaan ohjaamaan tätä vaikutusta. Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mitä erilaisia tulkintoja yhtiön sidosryhmät antavat vastuullisuuden määritelmänä yritysten yhteiskuntavastuun kontekstissa. Työ linkittyy tutkimukseen, jota paperi- ja selluteollisuuden nostattamista konflikteista on aiemmin tehty Latinalaisessa Amerikassa, vaikka tässä tapauksessa konfliktia ei ole syntynyt. Lisäksi työ tarkastelee yritysten yhteiskuntavastuun käsitteen soveltumista globaalin kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksastatoista haastattelusta sekä osallistavasta havainnoinnista, jotka suoritettiin Uruguayssa keväällä 2012. Haastatellut olivat Montes Del Platan tunnistamien sidosryhmien edustajia. Ilmeni, että sidosryhmät tulkitsevat vastuullisuutta eri tavoin, sekä että yhteiskuntavastuu rakentuu sosiaalisesti sidosryhmien kautta. Mahdollisia syitä eri tulkintojen taustalla ovat esimerkiksi yritysten yhteiskuntavastuun perinteinen jako taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Yhteiskuntavastuun soveltuminen globaaliin kehitykseen linkittäväksi tekijäksi todettiin heikoksi.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu abs.pdf 1.070Mb PDF View/Open
Gradu, abs.pdf 1.070Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record