The Cowboy Politics of an Enlightened Future : History, Expansionism, and Guardianship in Isaac Asimov's Science Fiction

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2405-0
Title: The Cowboy Politics of an Enlightened Future : History, Expansionism, and Guardianship in Isaac Asimov's Science Fiction
Alternative title: Valistuneen tulevaisuuden cowboy-politiikkaa : historiatietoisuuden, ekspansionismin ja ihmiskunnan ohjailun tematiikka Isaac Asimovin tieteiskirjallisuudessa
Author: Käkelä, Jari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, Department of Modern Languages, English philology
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-09-09
Language: eng
URI: http://hdl.handle.net/10138/166004
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2405-0
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Isaac Asimov (1920-1992) was one of the central writers in the formative period of American science fiction, and among the first to emphasize the societal and political importance of the genre. This dissertation examines the themes of history, frontier expansionism, and guardianship in Asimov's key works, the Robot and Foundation series, in order to view his influence on the development of science fiction when it started to distance itself from pulp fiction and refine its key tropes and themes. A significant part of Asimov's Robot and Foundation stories were first published as serials in the 1940s and 1950s Astounding Science-Fiction magazine, and the pulp publishing context is crucial in order to understand Asimov's impact on the genre. Thus, this dissertation combines the contextual examination of Asimov's main themes with a discussion of the views of the Astounding magazine editor, John W. Campbell, Jr., a key influence on Asimov's work. Moreover, the present study extends to Asimov's 1980s novels that combine much of his fiction into a unified grand narrative of future history. My claim is that in Asimov's series the need to understand history in order to construct a sustainable future becomes the pivotal theme, both on the level of narration and on the level of characters that turn their knowledge of history into action. This awareness of history, I contend, leads to the recurrent realization that human culture will decline if stagnation is not reversed by frontier expansion. The pervasive frontier theme and the role of individual heroes in Asimov s work also reflect the Western backdrop of American pulp fiction. In this way, it demonstrates the science fiction genre's shift from cowboy heroes of Western fiction to problem-solving engineers on the intellectual frontier of the future. Finally, the historical and frontier aspects in Asimov's series point toward the notion of guardianship and the aspiration to apply the understanding of both history and science to engineer a more peaceful, yet non-stagnant future. Throughout his career, then, Asimov displays a tension between a utopian desire and the pragmatic and techno-meritocratic solutions typical to Campbell s stable of writers. Thus, although Asimov's series is usually taken as straightforward prose fiction that focuses on solutions and explanations, this dissertation demonstrates its central tensions, which also serve to highlight the development of the science fiction genre. The readings presented make visible the ambiguous strains between Asimov's cyclical models of history and his admiration of the Enlightenment ideal of progression, between individual freedom and the notion of guardianship, as well as between pragmatism and utopia. Informed by American history, Asimov's series portrays how individuals make bold maneuvers in order to steer humankind toward a more sustainable future, thus engaging in what could be termed the cowboy politics of an enlightened future.Isaac Asimov (1920-1992) oli eräs keskeisimmistä kirjailijoista 1940- ja 1950-luvuilla, kun amerikkalainen tieteiskirjallisuus haki muotoaan. Väitöskirjani tutkii historiatietoisuuden, amerikkalaisen ekspansionismin ja ihmiskunnan ohjailun tematiikkaa Asimovin tärkeimmissä teoksissa, sekä sitä kuinka nämä teemat kertovat tieteiskirjallisuuden kehityksestä tuona aikana. Tutkimukseni keskittyy Asimovin Robotti- ja Säätiö-romaaneihin, joista suurin osa julkaistiin alun perin sarjamuodossa Astounding Science-Fiction -lehdessä. Voimakastahtoisen päätoimittajansa, John W. Campbell Jr.:n, myötä lehdestä kasvoi tärkeä vaikuttaja tieteiskirjallisuuden kentällä ja se oli keskeisessä roolissa genren pyrkimyksessä tehdä pesäeroa halpalehdissä julkaistuun viihdekirjallisuuteen. Tätä kautta väitöskirjani käsittelee myös tieteiskirjallisuuden suhdetta amerikkalaiseen kulttuurihistoriaan toisen maailmansodan ja kylmän sodan aikana. Ulotan tutkimukseni myös Asimovin 1980-luvun romaaneihin, joissa hän jatkoi lajityypin klassikoiksi muodostuneita Säätiö- ja Robotti-sarjojaan, sekä liitti nämä yhteen luodakseen suuren kertomuksen ihmiskunnan tulevaisuudesta. Tutkimukseni pyrkii osoittamaan, että Asimovin tieteiskirjallinen tuotanto perustuu sekä kerronnan että juonirakenteen tasoilla tarpeeseen ymmärtää historian lainalaisuuksia, joiden avulla pyritään rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Tämä historiatietoisuus näyttää Asimovin teoksissa toistuvasti johtavan päätelmään, jossa ihmiskuntaa uhkaa lamaannus ja rappeutuminen mikäli se ei laajennu kohti rajaseutuja ja uudista itseään vaikeuksien ja kamppailun kautta. Laajentumisen motiivi tuo näkyviin varhaisen amerikkalaisen tieteiskirjallisuuden sekä populaarikirjallisuuden lännensankaritarinoiden yhteiset juuret Asimovin tuotannossa, jossa insinöörien looginen ongelmanratkaisukyky yhdistyy arkkityyppisten cowboysankarien eetokseen. Lopulta nämä historian ja laajentumisen teemat punoutuvat yhteen ihmiskunnan ohjailun ja suojelun tematiikaksi tarinoissa, jotka lakkaamatta hakevat jonkinlaista ihanneratkaisua yhteiskunnan hallinnointiin. Vaikka Asimovin sarjaa pidetäänkin yleensä suoraviivaisena, ratkaisu- ja selityskeskeisenä tieteisfiktiona, väitöskirjani analysoi siinä piilevää monitahoista tematiikkaa, jonka kautta voidaan tarkastella koko lajityypin kehitystä. Väitöskirjani tuo näkyviin jännitteet itseään toistavan historian ja valistuksen ajan edistyksen ihannoinnin, yksilönvapauden ja yhteiskunnan ohjailun, sekä pragmaattisten ja utooppisten ajatusmallien välillä. Lopulta voidaan nähdä, että historian ymmärryksensä avulla Asimovin henkilöhahmot tekevät toisinaan uhkarohkeitakin liikkeitä yrittäessään johtaa ihmiskuntaa kohti vakaampaa tulevaisuutta. Henkilöhahmot tekevät siis valistuneen tulevaisuuden cowboypolitiikkaa.
Subject: englantilainen filologia
kirjallisuudentutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thecowbo.pdf 5.235Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record