Tylosin-responsive diarrhea in dogs : Clinical trials on tylosin´s treatment efficacy, dosage regimen, and effects on fecal enterococci

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2271-1
Title: Tylosin-responsive diarrhea in dogs : Clinical trials on tylosin´s treatment efficacy, dosage regimen, and effects on fecal enterococci
Author: Kilpinen, Susanne
Other contributor: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-09-02
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2271-1
http://hdl.handle.net/10138/166110
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The term tylosin-responsive diarrhea (TRD) stands for canine chronic, idiopathic, recurrent diarrhea that responds repeatedly to tylosin treatment. A specific feature of TRD is that diarrhea ceases within a few days of initiating tylosin treatment and the stool remains normal for as long as treatment continues. After discontinuation of tylosin, diarrhea reappears in many dogs within a short time. When tylosin is reintroduced, its effect does not diminish, even with numerous treatments. Despite its wide acceptance as a treatment for canine chronic enteropathies, few published studies have assessed the efficacy of tylosin treatment in chronic diarrhea disorders in dogs. To evaluate the efficacy, a prospective, placebo-controlled, double-blinded, randomized clinical trial was performed. The proportion of dogs with normal fecal consistency at the end of treatment was 85% in the tylosin group and 29% in the placebo group. Tylosin at a dosage of 25 mg/kg once daily for seven days was effective, compared with placebo, in treating diarrhea in TRD dogs. No changes specific to TRD were detected in clinical, laboratory, or histopathologic examinations. In this study, TRD had affected mainly middle-aged, large-breed dogs, and the diarrhea was of a mixed small and large intestinal pattern. Diarrhea recurred in 88% of the diagnostically confirmed TRD dogs at a median of day 9 after discontinuation of tylosin. Diarrhea ceased at a median of 2-3 days after reintroduction of tylosin at three different dosages. Tylosin lacks official oral dosage recommendations and an optimal treatment strategy has not been established. The results showed that 93% of the dogs included in the trial, suffering from recurrent diarrhea and previously responding to oral tylosin therapy at a dose of 25 mg/kg once daily for seven days, responded also to doses of 5 and 15 mg/kg once daily for seven days after diarrhea relapse. The exact mode of action contributing to the cessation of recurrent diarrhea in dogs after tylosin administration remains obscure. Known pathogenic bacteria have previously been excluded as the underlying cause of TRD. Therefore, the antibacterial effect of tylosin may play a minor role in terminating recurrent diarrhea, and the immunomodulatory properties of tylosin could explain the favorable effect. These could be mediated by a shift of intestinal microbiota towards potentially beneficial commensal bacteria. Data revealed that tylosin administration resulted at the time of cessation of diarrhea in a significant increase in the fecal levels of Enterococcus spp. of TRD dogs compared with levels during the diarrhea period following discontinuation of tylosin. Cessation of diarrhea in TRD dogs with tylosin treatment could thus be mediated by selection of a specific intestinal lactic acid population, the Enterococcus spp.. To conclude, this thesis provides evidence-based data that tylosin is an effective treatment of chronic, idiopathic, recurrent diarrhea in dogs. The results suggest that an optimal treatment strategy for TRD is to start an empirical treatment trial with tylosin at a dosage of 25 mg/kg once daily for seven days. In case of a relapse after discontinuation of tylosin, the dose could be tapered down to 5 mg/kg once daily at the time of reintroducing tylosin. Further, the findings provide new insight into the possible mechanism behind the cessation of chronic diarrhea. The probiotic potential of some enterococci strains is known and these enterococci may possess properties that attenuate inflammation in the gut mucosa and normalize fecal consistency. They may thus provide an alternative to the long-term use of antimicrobials in the treatment of TRD in dogs.Tylosiini-hoitoon vastaava ripuli (tylosin-responsive diarrhea, TRD) on oireyhtymä, jossa kroonisesta, uusiutuvasta ripulista kärsivät koirat vastaavat tylosiini-lääkitykseen muutaman päivän sisällä. Ulosteen koostumus pysyy lääkityksen ajan kiinteänä, mutta yleisesti jonkin ajan kuluttua hoidon päättymisestä oireet palaavat. Kun lääkitys aloitetaan uudestaan, vaste on toistuvienkin hoitojen jälkeen yhtä hyvä kuin ensimmäisellä kerralla. Suomessa kokemus tylosiinin hyvästä tehosta koirien kroonisen ripulin hoidossa pohjautuu tutkimuksiin haiman vajaatoimintaa sairastavilla koirilla, jotka saivat tukihoitona tylosiinia, mutta sen tehosta koirien kroonisen ripulin hoidossa on hyvin vähän tutkittua tietoa. Väitöskirjan ensimmäisen osatyön tarkoituksena oli tutkia tylosiinin tehoa koirien kroonisen, uusiutuvan ripulin hoidossa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää TRD:n taudinkuvaa, siihen liittyviä tyypillisiä oireita sekä muutoksia laboratorio-, suoliston tähystystutkimuksissa ja suoliston limakalvon koepaloissa. Prospektiivisen, lumekontrolloidun, satunnaistetun, kaksoissokkokokeen tulokset osoittivat, että tylosiini suun kautta annettuna annoksella 25 mg/kg kerran vuorokaudessa viikon ajan oli tehokas lääke koiran TRD:n hoidossa. Tutkimuksessa todettiin, että 85 %:lla tylosiiniryhmän koirista oli normaali ulosteen koostumus kokeen lopussa, kun taas lumeryhmässä vastaava luku oli vain 29 %. TRD:stä kärsivät koirat olivat keski-ikäisiä, suurikokoisia rotuja ja ripuli luokiteltiin sekä ohut- että paksusuoliperäiseksi ripuliksi. Laboratorio-, suoliston tähystys tutkimuksissa sekä suoliston limakalvolta otetuissa koepaloissa ei löytynyt tyypillisiä muutoksia TRD:lle. Ripuli uusiutui 88 %:lla koirista keskimäärin yhdeksäntenä päivänä hoidon loppumisesta annoksella 25 mg/kg kerran päivässä viikon ajan ja loppui keskimäärin 2-3 päivää kuurin uudelleen aloittamisesta kolmella eri annoksella. Tylosiinille ei ole virallisia annossuosituksia suun kautta annettavalle koirien ripulin hoidolle. Väitöskirjan toisen osatyön tarkoitus oli määrittää suotuisin annostelu koirien TRD:n hoidossa. Niillä koirilla, jotka vastasivat tylosiini-hoitoon annoksella 25 mg/kg kerran päivässä, tylosiini-lääkitys lopetettiin ja ripulin uusiuduttua, koirat jaettiin kahteen ryhmään, saaden tylosiinia suun kautta annoksella 15 mg/kg tai 5 mg/kg kerran vuorokaudessa viikon ajan. Tutkimus oli sokkoutettu, eli koiran omistaja ei tiennyt kumpaa annosta koira sai. Tulokset osoittivat, että 93 % koirista vastasi myös pienempiin annoksiin. Tutkimustuloksiin perustuen TRD:n hoito tulisi aloittaa tylosiini hoitokokeilulla suun kautta annoksella 25 mg/kg kerran päivässä viikon ajan. Jos ripuli uusii tylosiinin lopettamisen jälkeen, kuuri voidaan aloittaa uudelleen suun kautta annoksella 5 mg/kg kerran päivässä. Vaikutusmekanismia, johon tylosiinin hyvä teho TRD-koirien hoidossa perustuu, ei tänä päivänä tunneta. Väitöskirjan viimeisen osatyön tavoitteena oli tutkia tylosiinin tehon taustalla olevia mekanismeja, jotka johtavat ripulin loppumiseen. Tunnetut tautia aiheuttavat bakteerit on suljettu pois TRD:n taustalta, joten tylosiinin bakteereiden lisääntymistä estävän vaikutuksen teho ei todennäköisesti näyttele suurta roolia ripulin loppumisessa, vaan sen vastustuskykyyn vaikuttavat ominaisuudet saattavat selittää hyvän tehon. Nämä voivat välillisesti johtua suoliston pieneliöstön muuttumisesta suoliston toimintaa tasapainottavien maitohappobakteerien suuntaan. Viimeisimmässä tutkimuksessa todettiin yhteys tylosiinin annon ja TRD-koirien ulosteen eräiden maitohappobakteerien, enterokokkien, määrän lisääntymisellä. TRD-koirien ulosteessa enterokokkien määrä lisääntyi toistuvasti tylosiinin annon yhteydessä, kun uloste oli kiinteää ja väheni jälleen, kun tylosiini-kuuri loppui ja ripuli alkoi. Joidenkin enterokokkien tiedetään omaavan suoliston toimintaa tasapainottavia vaikutuksia, joten näillä enterokokeilla voisi olla ominaisuuksia, jotka vähentävät tulehdusta suoliston limakalvolla ja kiinteyttävät ulosteen. Täten ne voisivat toimia TRD-koirilla vaihtoehtoisena hoitona pitkille antibioottikuureille. Väitöstutkimus tuo uutta tietoa tylosiinin tehosta ja annostuksesta koirien TRD:n hoidossa, lisää tietämystä taudinkuvasta sekä tuo uusia näkemyksiä tylosiinin tehon taustalla oleviin mahdollisiin mekanismeihin.
Subject: pieneläinten sisätaudit
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tylosinr.pdf 1.296Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record