Finnish pretrial male firesetters : mortality, suicidality, psychopathy, and morbidity of schizophrenia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2286-5
Title: Finnish pretrial male firesetters : mortality, suicidality, psychopathy, and morbidity of schizophrenia
Author: Thomson, Annika
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-09-09
Language: en
Belongs to series: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2286-5
http://hdl.handle.net/10138/166233
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Firesetters constitute a heterogeneous group, but some features have been found to be common, including frequent psychiatric (e.g. schizophrenia spectrum disorders) and substance use disorder comorbidities, and impulsivity. This study aimed to explore mortality rates and patterns among firesetters. Psychopathy is common in criminal and forensic settings and is associated with crimes and violence. The study investigated whether firesetters engaging in different types of crime (versatile firesetters) or repeating their fire-setting behavior show high rates of psychopathy. The study also analyzed whether fire-setting among young persons would predict onset of schizophrenia spectrum disorders. The firesetters were a consecutive sample of 441 pretrial men, who underwent a forensic psychiatric examination during 1973-98 in Helsinki University Hospital. The control group consisted of date and place of birth- and gender-matched persons. The follow-up began when the examination was completed and ended when the person died, moved abroad, or at the latest on 31.12.2012. Dates and causes of deaths and information on treatment were obtained from national registers. In one part of the study concerning psychopathy, a subgroup of firesetters comprising 135 men was assessed with PCL-R. In another part of the study, a subgroup consisting of 137 firesetters aged 15-25 years was used. The study assessed how many had onset of schizophrenia spectrum disorder during follow-up. Nearly half of firesetters and a fifth of control subjects had died at the end of follow-up. The firesetters died significantly younger, at an average age of 53.2 years, than the controls, whose average age at death was 61.6 years. Alcohol-related deaths were more frequent among firesetters and they were 8 times more likely to end their lives by suicide compared to control subjects. Suicide attempts leading to hospital treatment were nearly 13 times more common among firesetters than among controls. The versatile firesetters scored significantly higher on the PCL-R total and factor scores than the exclusive firesetters. A schizophrenia spectrum disorder was diagnosed significantly more often among firesetters than control subjects. Fire-setting behavior was associated with a high mortality rate. Alcohol use contributed substantially to suicide attempts, completed suicides, and deaths overall. Antisocial pathways may be the motivator for versatile firesetters, showing significant traits of psychopathy. Fire-setting among youths should be taken seriously, as these individuals are prone to schizophrenia spectrum disorders. Firesetters constitute a high-risk suicidal behavior group, which must be addressed when planning treatment and release.Pyromania eli tuhopolttohimo on harvinainen ilmiö, johon tyypillisesti liittyy mielihyvän tai helpotuksen tunne tulta sytyttäessä tai tarkkaillessa. Useammin tulipalojen sytyttelyyn on muita motiiveja, kuten esimerkiksi vakuutuspetos, kosto tai toisen rikoksen peittely. Osa tuhopolttajista kärsii esimerkiksi persoonallisuushäiriöistä, psykoosisairauksista, mielialahäiriöistä tai päihdehäiriöistä, erityisesti alkoholiriippuvuudesta. Usein heillä on impulssikontrollin häiriö, mikä altistaa impulsiivisiin tekoihin kuten tulipalojen sytyttelyyn seurauksia ajattelematta. Väitöskirjatutkimukseni selvitti mielentilatutkimukseen lähetettyjen miespuolisten tuhopolttajien ennustetta. Aineiston muodostivat yli 400 tuhopolttajaa joita verrattiin yleisväestöön kuuluvaan verrokkiryhmään. Seuranta-aika oli keskimäärin 20 vuotta. Lähes puolet tuhopolttajista, mutta vain noin viidennes verrokkihenkilöistä, kuoli seurannan aikana. Tuhopolttajat kuolivat keskimäärin 8 vuotta nuorempina kuin verrokit. Itsemurhan teki 1 % verrokkihenkilöistä, kun vastaava osuus tuhopolttajista oli kahdeksankertainen. Tuhopolttajilla oli myös verrokkeihin nähden 13 kertaa enemmän vakavia, sairaalahoitoon johtaneita itsemurhayrityksiä. Psykopatia on vaikea luonnehäiriö, jota kuvastaa muun muassa tunnekylmyys, empatiakyvyn heikkous ja katumuksen puute. Mielentilatutkittujen tuhopolttajien keskuudesta löytyi joukko henkilöitä, joiden psykopatiapiirteet olivat korostuneet. Tätä ryhmää luonnehti antisosiaalinen elämäntapa ja monirikollisuus. Skitsofrenia on vaikea mielenterveyden häiriö johon tyypillisesti sairastutaan nuorella aikuisiällä. Pääosalla skitsofreniaan sairastuneista esiintyy ennakko-oireita kuten uni- ja mielialahäiriöitä sekä käytöshäiriöitä. Tutkin 15 - 25-vuotiaiden tuhopolttajien alaryhmässä skitsofreniaan sairastumista. Seuranta-aikana häiriöön sairastuminen oli 12 kertaa yleisempää tuhopolttajilla kuin verrokkihenkilöillä. Väitöskirjatutkimus tuotti uutta tietoa tuhopolttajien kohonneesta kuolleisuudesta ja suuresta itsetuhoisuusriskistä. Tätä ryhmää ei tule sivuuttaa laadittaessa kansallisia strategioita itsemurhakuolleisuuden vähentämiseksi. Nuoret mielentilatutkitut tuhopolttajat ovat merkittävässä riskissä sairastua myöhemmin elämässään skitsofreniaan. Sekä terveydenhuollon että oikeuslaitoksen tulisi huomioida tämä.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
finnishp.pdf 1.474Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record