WORK-RELATED STRESS: Management methods and collaboration between occupational health service and workplaces in Finland

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Hjelt-instituutti fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Hjelt-institutet sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Kansanterveystiede (Department of Public Health) en
dc.contributor Työterveyslaitos,Helsinki,Suomi en
dc.contributor.author Kinnunen-Amoroso, Maritta fi
dc.date.accessioned 2016-08-31T10:57:21Z
dc.date.available 2016-10-04 fi
dc.date.available 2016-08-31T10:57:21Z
dc.date.issued 2016-10-14 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-2300-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/166329
dc.description.abstract Work-related stress is the main risk factor to employees health. Therefore, organisations, with collaboration from the occupational health service (OHS), must strive to prevent or reduce stress factors in the workplace. Several studies have been conducted about work-related stress factors and their influence on employees psychological and physical well-being at work. Research has also indicated how to deal with work-related stress on both the individual and the organisational level, but information about actions in practice for handling work-related stress between the workplace and OHS is lacking. The employers have the responsibility to assess and to draw up measures to the work-related stress. They can use external resources as OHS to this if needed. The aim of this study was to clarify the collaboration between workplaces and OHS related to work-related stress and the methods to assess and manage stress. Preliminary study questions were generated through semi-structured interviews of 10 volunteer occupational physicians and 8 volunteer occupational nurses in the metropolitan area of Finland in May-June 2009. The interviews were analysed by qualitative methods. Based on this information, a questionnaire was developed for the cross-sectional study. The survey study was realised by email among Finnish occupational nurses and physicians, with 207 physicians and 335 nurses responding. Another self-administered email questionnaire based on the previous study was sent to a sample of enterprises (n=40) in the Finnish metropolitan area in May 2010. The data from these two questionnaires were analysed quantitatively using the SPSS 17.0 statistical programme. Work-related stress was well known to all participants. The OH specialists experienced that work stress was difficult to handle. Neither the OHS nor their client enterprises had standardised tools for assessing or handling work-related stress. Assessments of work-related stress were mostly made at the individual level with open interviews by OH. The management methods mentioned were often random at both the individual and organisational level, although actions remained mainly on the individual level to support the individual and were rarely allocated to the organisation. Collaboration between the workplace and OHS varied by mode of organising these services. All respondents mentioned the lack of administrative support for interventions for work-related stress. Standardised agreed-upon methods for assessing and handling stress at both the individual and organisational level should be developed. The procedures should be consistent across all occupational health service teams and companies to ensure the adoption of appropriate protocols. en
dc.description.abstract Työstressin on todettu olevan suurimpia työn riskitekijöitä. Työpaikkojen tulisi tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja pyrkiä vaikuttamaan työn stressitekijöihin ja ennalta ehkäisemään stressiä. Työhön liittyvän stressin hallintaa on tutkittu yksilö- ja organisaatiotasolla, mutta ei ole olemassa tietoa siitä, miten käytännössä stressin hallinta tapahtuu asiakasyrityksen ja työterveyshuollon yhteistyönä. Työnantajalla on vastuu kartoittaa ja määrittää työhön liittyvän stressin hallintaan liittyvät toimenpiteet. He voivat käyttää tässä ulkopuolista asiantuntijaa apunaan, kuten työterveyshuoltoa. Stressin hallintamenetelmät voivat kohdentua sekä yksilöön että yritykseen. Tämän tutkimustyön tarkoitus on arvioida stressin arviointi- ja hallinta menetelmiä sekä yhteistyötä asiakasyrityksen ja työterveyshuollon välillä. Esitutkimusaineisto koottiin semi-strukturoiduilla haastattelluilla 10 vapaaehtoiselta työterveyslääkäriltä ja 8 työterveyshoitajalta Suomen pääkaupunkiseudulla touko-kesäkuussa vuonna 2009. Tutkimusmateriaali analysoitiin laadullisin menetelmin. Tähän tutkimustietoon pohjautuen muodostettiin poikkileikkaustutkimuksessa käytetty kysely, johon osallistui sähköpostitse 207 työterveyslääkäriä ja 335 työterveyshoitajaa. Toinen sähköpostitse toteutettu kysely toteutettiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevalle työterveyshuollonasiakasyritysotokselle (n=40) toukokuussa 2010. Molempien kyselytutkimusten aineisto käsiteltiin käyttäen SPSS 17.0 ohjelmaa. Työhön liittyvä stressi oli tuttu kaikille osallistujille. Työterveyshuollon asiantuntijat kokivat stressin hallinnan vaikeaksi. Työterveyshuollolla tai asiakasyrityksillä ei kummallakaan ollut standardisoitua menetelmää kartoittaa tai hallita työhön liittyvää stressiä. Stressin kartoitus tehtiin pääsääntöisesti avoimilla haastatteluilla yksilötasolla työterveyshuollon vastaanotolla. Stressinhallintakeinot olivat vaihtelevia sekä yksilö- että organisaatiotasolla ja toiminta kohdentui pääsääntöisesti yksilötasolle. Yhteistyö asiakasyrityksen ja työterveyshuollon välillä vaihteli ja tätä oli yli puolessa. Johdon tuki työhön liittyvään stressiin puuttumisessa oli puutteellinen kaikkien vastaajien mielestä. Vaikka työhön liittyvä stressi oli tuttu ja yleinen kaikille osallistujille, sen kartoitus ja hallinta vaihtelee suuresti eri toimijoiden välillä. Työhön liittyvän stressin hallinnan ja arvioinnin menetelmien tulisi olla yhteiset ja standardoidut sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Menetelmistä ja toimintatavoista tulisi sopia yhteistyössä työterveyshuollon tiimin ja asiakasyritysten kesken, jotta yhteiset käytännöt otettaisiin käyttöön. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-2299-5 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia Oy Yliopistopaino, 2016 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject lääketiede fi
dc.title WORK-RELATED STRESS: Management methods and collaboration between occupational health service and workplaces in Finland en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Liira, Juha fi
dc.opn Kujala, Veikko fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
WORKRELA.pdf 1.058Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record