Considering the ontological premises for tools in artists’ education - on poiesis and composition

Show simple item record

dc.contributor.author Monni, Kirsi
dc.contributor.other Nordic Journal of Dance fi
dc.date.accessioned 2016-09-02T11:08:46Z
dc.date.available 2016-09-02T11:08:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Nordic Journal of Dance – practice, education and research. Volume 6 (2) 2015, p. 4-10 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/166407
dc.description.abstract Artikkeli käsittelee ‘työkalujen’ ongelmallisuutta taiteilijan koulutuksessa, erityisesti MA tason koreografian opetuksessa. Aihe on osoittautunut oleellisen tärkeäksi moninaisten ja heterogeenisten esteettisten tavoitteiden nykyajassa, sillä jokainen työkalu, kuten se konventionaalisesti ymmärretään, on käyttövalmis jo aiemmin varmistetun päämäärän ja metodin mukaan, ja siten se on jo osittain ratkaissut yksittäisen ja erityisen taiteellisen kysymyksen taiteilijan ja maailman välillä. Kysymys ‘työkaluista’ taiteellisessa prosessissa näyttäytyy minulle laajempana poetiikan (tekniikoiden, menetelmien, tiedon) kysymyksensä sekä poiesiksen ja taideteoksen ontologiaan liittyvänä kysymyksensä. Poetiikan teemaa käsiteltiin laajasti kuuden eurooppalaisen esittävän taiteen MA ohjelman Erasmus Intensive -projektissa vuosina 2011-2013. Tämä artikkeli raportoi joitain aspekteja tuosta keskustelusta ja kehittelee edelleen koreografian opetuksessa perinteisesti keskeisen komposition käsitteen analyysia. Voidakseni käsitellä poetiikan, työkalujen ja taideteoksen kompleksista suhdetta, pohdin ensin teoksen luomisen kysymystä poiesis käsitteen avulla ja sen jälkeen komposition ontologiaa erityisesti Martin Heideggerin logos käsitteen avulla. Esitän ajatuksen kompositiosta ‘yhteenkuuluvuus suhteisuudessa’ -tapahtumana ja että tällaista näkymää vasten komposition käsite voisi palvella taiteilijan, erityisesti koreografin, koulutuksessa sekä rakenteellisena reflektiona että syvällisenä taiteellisena tutkimuskysymyksenä. fi
dc.description.abstract This article considers the ontological premises for tools in artists’ education, specifically in choreography studies at the master-of-arts level. The topic has proven to be crucial in planning and executing a curriculum of study in the contemporary age of pluralistic aesthetic intentions as any tool, as habitually understood, is ready-to-use according to its disclosed purpose and thus has, in a way, already solved some aspects of the singular research question posed between the artist and the prevailing world. The topic of tools turns out to be a wider question of contemporary poetics (techniques, methods, knowledge) and of ontological considerations of the nature of poiesis and artwork. The topic of contemporary poetics was extensively discussed in a 2011-2013 Erasmus Intensive project, which was an educational collaboration among six European master’s programmes in dance and physically based performance in which the writer took part. This article reports some aspects of that discussion and elaborates on a traditionally widely used concept in choreography education—namely, composition. The article tackles the complex issue of poetics and tools by, firstly, discussing poiesis and the causes to which artwork is indebted and, secondly, by searching in some ontological premises for the notion of composition. The article presents a view of composition derived from Martin Heidegger’s elaborations of logos: logos is letting something been seen it its togetherness with something – letting it been seen as something. (Heidegger 1962, 56). Following this notion, I propose a view to composition as a certain togetherness in relatedness in which case the concept of composition might serve both as reflective knowledge of construction and as a deep research question in artists’ creative processes. fi
dc.format.extent 9 s. fi
dc.language.iso en fi
dc.relation.uri http://www.nordicjournalofdance.com/ fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject poiesis fi
dc.subject kompositio fi
dc.subject yhteenkuuluvuus suhteisuudessa fi
dc.subject.lcsh Choreography. fi
dc.subject.lcsh Pedagogy. fi
dc.subject.lcsh Philosophy. fi
dc.title Considering the ontological premises for tools in artists’ education - on poiesis and composition fi
dc.type Artikkeli lehdessä – Artikel i journal – Article in a journal fi
dc.subject.ysa koreografia fi
dc.subject.ysa opetus fi
dc.subject.ysa menetelmät fi
dc.subject.ysa taiteellinen työ fi
dc.subject.ysa käsitteet fi
dc.subject.ysa filosofia fi
dc.subject.allärs koreografi fi
dc.subject.allärs undervisning fi
dc.subject.allärs metoder fi
dc.subject.allärs konstnärligt arbete fi
dc.subject.allärs begrepp fi
dc.subject.allärs filosofi fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Considering the ... oiesis and composition.pdf 469.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record