Suomalaisten unen pituuden muutoksen selittäminen ikä—kohortti-mallin avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251682
Title: Suomalaisten unen pituuden muutoksen selittäminen ikä—kohortti-mallin avulla
Author: Haasio, Lassi Samuel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251682
http://hdl.handle.net/10138/166521
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa selvitetään, johtuvatko suomalaisten yöunen pituuden muutokset mediassa faktoina esitetyistä väitteistä: 'ihmiset nukkuvat nykyään vähemmän kuin ennen' ja 'ihmiset nukkuvat ikääntyessään vähemmän'. Kummallakaan väitteellä ei ole tutkimukseen perustuvaa näyttöä, vaikkakin suomalaisten on havaittu nukkuvan keskimäärin vähemmän yössä kuin ennen. Keskimääräistä vähemmän unen voi selittää unen väheneminen ikääntyessä, jolloin Suomen vanheneva väestö nukkuisi keskimäärin vähemmän kuin ennen siksi, että Suomen väestö on keskimäärin vanhempaa kuin ennen. Yhtä lailla ihmisten yleinen yöunen määrän väheneminen ikään katsomatta voi selittää keskimääräisen yöunen pituuden vähenemisen. Todellisuus voi johtua kummasta tahansa, molemmista tai ei kummastakaan. Aineistona tutkielmassa käytetään Hjelt-instituutin keräämää kaksostutkimusaineistoa, jossa tutkimushenkilöiltä on kysytty vuosina 1975, 1981, 1990 ja 2011 useita terveyteen liittyviä kysymyksiä, muun muassa keskimääräistä yöunen pituutta. Aineisto on kerätty alun perin Suomen väestörekisteristä, ja tutkimushenkilöiden kaksosuus on selvitetty kyselylomakkeella. Yöunen pituutta mallinnetaan elinaikamalleihin kuuluvalla Weibull-regressiomallilla. Koska aineistossa on toistomittauksia samoilta henkilöiltä, käytetään kovarianssirakenteen mallintamiseen satunnaistermejä. Lisäksi aineisto koostuu yksinomaan kaksospareista, minkä aiheuttama kovarianssirakenne niin ikään mallinnetaan satunnaistermeillä. Tutkimushenkilöt ovat raportoineet unen pituutensa luvun sijaan aikavälinä, mikä huomioidaan mallintamalla havaintoja intervallisensuroituina. Tutkielmassa havaittiin sekä ikääntymisen että syntymäkohortin selittävän yöunen pituutta. Ikääntyminen 18–34-vuotiaasta 35–54-vuotiaaksi lyhentää yöunen odotuspituutta, mutta vanheneminen 35–54-vuotiaasta 55-vuotiaaksi tai vanhemmaksi ei enää lyhennä unen odotuspituutta. Vuosina 1920–1939 syntyneet ja 1940–1960 syntyneet nukkuvat vähemmän kuin vertailuryhmänä käytetyt vuosina 1880–1899 syntyneet. Sen sijaan vuosina 1900–1919 syntyneet eivät nuku tilastollisesti merkitsevästi vähemmän kuin vuosina 1880–1899 syntyneet. Tulos tukee mediassa esitettyä väitettä, mutta varsinaiset vähäisemmän unen aiheuttavat suorat syyt eivät ole selvillä, vaan tämän selvittäminen vaatii jatkotutkimuksia. Tuloksen perusteella uneen liittyvissä tutkimuksissa on syytä huomioida tutkimushenkilöiden ikä, sillä se vaikuttaa unen pituuteen.
Discipline: Statistics
Tilastotiede
Statistik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu.pdf 366.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record