Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050

Show simple item record

dc.contributor.author Mattinen, Maija
dc.contributor.author Heljo, Juhani
dc.contributor.author Savolahti, Mikko
dc.date.accessioned 2016-09-13T07:23:00Z
dc.date.available 2016-09-13T07:23:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-11-4644-2
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/166673
dc.description.abstract Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta (ml. liikenne), mikä tarkoittaa, että energia- ja ilmastopolitiikka ovat tiivis kokonaisuus. Vuonna 2016 Suomessa valmisteltiin uutta energia- ja ilmastostrategiaa, johon kuuluu myös skenaarioiden valmistelu. Tässä raportissa esitetty työ tukee strategian valmistelutyötä. Raportti jakaantuu kahteen osaan: rakennuskannan energiankäytön ennustamiseen ja puun pienpolton lisäämisen tarkasteluihin. Työssä tehtiin rakennustyypeittäin perusskenaarion mukainen tarkastelu, joka jatkaa tulevaisuuteen energiatilastojen lukuja vuodesta 2015 aina vuoteen 2050. Perusskenaariolla arvioidaan jo päätettyjen ja toimeenpantujen politiikkatoimien vaikutusta tulevaisuuden kehitykseen. Rakennuskannan energiankäytön osalta tehtiin ennuste peruskehityksestä ja lisäksi matalamman talouskasvun ennuste. Energiankulutus on esitetty sekä hankitun energian tasolla että hyötyenergiana. Varsinaisten asuinrakennusten (pientalot, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalot) hankitun energian määrässä on pieni laskeva trendi, mutta energiantarve pysyy oleellisesti samalla tasolla tarkasteluajanjaksolla. Aurinkolämmön kehitykselle muodostettiin maltillinen lineaariseen kasvuun perustuva ennuste. Toiseksi työssä tarkasteltiin puun pienpolton lisäämisestä aiheutuvia pienhiukkaspäästöjä ja niiden vaikutusta väestöaltistukseen. Laskentaesimerkin perusteella voidaan todeta, että myös modernien, verrattain vähäpäästöisten varaavien takkojen kasvava käyttö lisää hengitysilman pienhiukkaspitoisuuksia. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2016 fi
dc.title Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa rakennukset
dc.subject.ysa rakennuskanta
dc.subject.ysa asuinrakennukset
dc.subject.ysa lämmitys
dc.subject.ysa energiankulutus
dc.subject.ysa skenaariot
dc.subject.ysa pienhiukkaset
dc.subject.ysa päästöt
dc.subject.ysa strategiatyö

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_35_2016.pdf 1.743Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record