Tämä ei ole luontoa! : Hybridi, ympäristön luovuus ja urbaani monimuotoisuus : Kaupunkiluonnon esteettiset ulottuvuudet Helsingin keskustan kaupunkitilassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, estetiikka fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies en
dc.contributor.author Kummala, Petteri
dc.date.accessioned 2016-09-14T05:33:36Z
dc.date.available 2016-10-18 fi
dc.date.available 2016-09-14T05:33:36Z
dc.date.issued 2016-10-28
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-2474-6 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/166702
dc.description.abstract This study concentrates on urban nature and its significance in terms of the quality of urban environments. Even though the main focus of the study is on the downtown areas of the city of Helsinki, the main arguments about the essential characteristics of urban nature are more generally applicable. This study broadens the scope of aesthetic research to an area that has so far been studied only superficially. The main point of departure in this study is the claim that if one attempts to examine urban nature on its own terms then one has to accept that urban nature is a hybrid. This means that urban nature is both conceptually and in its concrete forms of manifestation a hybrid between human made and natural , a combination or a constantly changing state of intermingling of these concepts. Thus approaches to the concept of urban nature based on, for example, naturalness and authenticity are misleading if the aim is to examine urban nature as urban nature. The concept of hybrid is a way out of this dilemma. The first two chapters of the study discuss the following topics: Western concepts of nature, notions of naturalness and artefact , the concept of hybrid, and urban nature as hybrid. Starting from Chapter 3, an alternative approach to the aesthetic understanding of urban nature is developed. The main starting point is our everyday lived experience as the basic horizon of encountering urban nature. From the point of view of the experiencing human being, different aspects of perception and experiencing urban environments are examined. Also affectivity as a fundamental aspect through which we are responsive and sensitive in relation to our environment is underlined. Chapter 4 concentrates on the main registers through which urban nature affects us as experiencing human beings: otherness , place and atmosphere . The final chapter focuses more concretely on how urban nature affects the quality of urban environments. The matter is approached through the case study of Töölönlahti Bay in Helsinki and especially the southern part of the area. Through the case study, also the questions of planning and managing urban nature as well as the potentialities of urban nature in terms of the quality of urban environments are discussed. en
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkastelee kaupunkiluonnon merkitystä laadukkaan kaupunkiympäristön yhtenä osatekijänä. Konkreettinen tarkastelualueeni on Helsingin kantakaupunki, mutta keskeiset väitteeni kaupunkiluonnon ominaispiirteistä pätevät yleisemminkin. Tutkimukseni laajentaa esteettisen tutkimuksen kenttää aiemmin vain pintapuolisesti tutkitulle alueelle. Tutkimukseni lähtökohta on, että mikäli kaupunkiluontoa pyritään tarkastelemaan sen itsensä ehdoilla, on hyväksyttävä väite, että kaupunkiluonto on hybridi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkiluonto on sekä käsitteellisesti että konkreettisten ilmenemismuotojensa osalta ihmisen luoman ja luonnollisen yhdistelmä ja jatkuvasti muuttuva sekoittuneisuuden tila. Siten esimerkiksi luonnollisuuden ja alkuperäisyyden kaltaiset käsitteet ja niihin perustuvat tarkastelutavat ovat harhaanjohtavia kaupunkiluonnon tarkastelussa. Hybridi-lähtökohta vapauttaa kaupunkiluonnon tarkastelun perinteisistä ja ennalta-asetetuista tulkintakehikoista, joita erityisesti luontokäsitysten kautta heijastuu myös kaupunkiluonnon tarkasteluun. Tutkimukseni alkuosassa (luvut 1 ja 2) tarkastelen kriittisesti näitä teemoja: länsimaista luontokäsitystä, luonnollisuuden ja keinotekoisuuden käsitteitä, sekä selkiytän kaupunkiluonnon käsitteellistä määrittelyä hybridi-lähtökohtaan perustuen. Luvusta 3 lähtien hahmottelen omaa lähestymistapaani kaupunkiluonnon esteettiseen tarkasteluun. Painotan arkipäiväistä, elettyä kaupunkitilakokemusta kaupunkiluonnon kohtaamisen perustavana horisonttina. Tarkastelen aluksi kokijan näkökulmasta esteettisen kokemisen perusedellytyksiä havaitsemisen eri osa-alueiden kautta. Korostan erityisesti havaitsemisen affektiivisuutta keskeisenä ulottuvuutena, jonka kautta olemme alttiita suhteessa kokemaamme maailmaan. Luvussa 4 analysoin vastaavasti niitä keskeisiä rekistereitä, joiden kautta kaupunkiluonnon vaikuttavuus suhteessa meihin kokijoina todellistuu. Nämä rekisterit ovat toiseus, paikka ja tunnelma. Viimeisessä luvussa tarkastelen konkreettisesti kaupunkiluontoa suhteessa kaupunkiympäristön laatuun. Keskityn myös kaupunkiluonnon suunnittelun ja hallinnan kysymyksiin, sekä kaupunkiluonnon potentiaaleihin osana kaupunkiympäristöä. Keskeinen konkretisoiva esimerkkikohteeni on Töölönlahti Helsingissä, jonka eteläosan suunnitteluhistoriaa ja tulevaisuutta analysoin yksityiskohtaisesti. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-2473-9 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: Helsingin yliopisto, 2016 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject estetiikka fi
dc.title Tämä ei ole luontoa! : Hybridi, ympäristön luovuus ja urbaani monimuotoisuus : Kaupunkiluonnon esteettiset ulottuvuudet Helsingin keskustan kaupunkitilassa fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Haapala, Arto
dc.opn Karjalainen, Pauli Tapani
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TÄMÄEIOL.pdf 4.330Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record