Shift work and cardiovascular risk factors : Prevention among airline employees

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2269-8
Title: Shift work and cardiovascular risk factors : Prevention among airline employees
Author: Viitasalo, Katriina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-10-07
Belongs to series: URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2269-8
http://hdl.handle.net/10138/166729
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Epidemiologic evidence supports an association between shift work and increased risk of cardiovascular disease. Circadian misalignment, shortened and disturbed sleep, and alterations of lifestyle aspects are the main factors related to shift workers health problems. Shift work is carried out by 17% of workers across the EU. In a globally operating airline, irregular working hours and time-zone flights are challenging to workers coping strategies and their health, especially as they age. The main purpose of this study was to evaluate the feasibility and effectiveness of screening and prevention of cardiovascular risk factors and type 2 diabetes among the workers of a Finnish airline. Two kinds of interventions were tested; changes in shift systems and lifestyle counselling. We found that metabolic syndrome, a clustering of risk factors for cardiovascular disease, was more prevalent among former male shift workers than workers who had never worked shifts. In shift rotation, a faster speed together with a change from the backward to forward direction alleviated daytime sleepiness and older workers had less sleep complaints in a quickly forward rotating shift system than their younger colleagues. In addition, lower systolic blood pressure and a declining trend for heart rate in a flexible shift system indicated a decrease in psychophysiological stress. Health check-ups effectively identified employees with increased risk of type 2 diabetes and cardiovascular diseases. The FINDRISC questionnaire proved to be a practicable first-step screening method. Low intensity lifestyle intervention was feasible in an occupational health care setting. However, only modest health benefits were observed among the men with increased risk. The study revealed that a number of factors are associated with participation in the lifestyle interventions. Employees with higher baseline FINDRISC score and clinical and lifestyle risk factors were eager to take part in lifestyle counselling by a dietician or a diabetes nurse. Also problems in sleep and mood increased attendance in the interventions. From research to practice: former shift workers increased risk for metabolic syndrome should be recognized in occupational health care and taken into account in preventive work. In the design of new shift systems, a faster speed, together with the forward rotation of the shift system enhances older workers well-being and coping strategies for shift work. In addition, combining individual elements with company-based working-time flexibility may have favourable effects on shift workers cardiovascular health. Low intensity lifestyle interventions targeted at risk individuals may be profitable. It is important to identify the work and individual related characteristics affecting intervention project attendance to develop more effective methods for the preventive work of occupational health care.Vuorokausirytmin häiriintyminen, univaje ja unihäiriöt sekä muutokset elintavoissa vaikuttavat vuorotyöntekijän terveyteen. Vuorotyötä tekee EU:ssa noin 17 % väestöstä ja joka kolmannen suomalaisen työaika on muu kuin säännöllinen päivätyö. Maailmanlaajuisesti operoivassa lentoyhtiössä epäsäännölliset työajat ja aikaerolennot ovat haasteellisia työntekijöiden jaksamiselle ja terveydelle ikääntymisen myötä. Väitöskirjatyössäni selvitettiin, onnistuuko sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden ja tyypin 2 diabeteksen seulonta ja ehkäisy lentoyhtiön työntekijöillä, testaamalla kahta interventiota; vuorotyörytmin muutosta ja elintapaneuvontaa. Havaitsimme, että sydän- ja verisuonisairauksien riskirypäs metabolinen oireyhtymä oli miehillä yleisempi päivätyöhön siirtyneiden entisten vuorotyöntekijöiden keskuudessa verrattuna niihin, jotka eivät olleet koskaan tehneet vuorotyötä. Nopeasti eteenpäin kiertävässä vuorojärjestelmässä oli iäkkäämmillä työntekijöillä vähemmän unihäiriöitä ja päiväväsymystä kuin hitaasti taaksepäin kiertävässä vuorojärjestelmässä työskentelevillä. Lisäksi joustavammassa työvuorojärjestelmässä työntekijöiden verenpaine laski ja pulssi hidastui lähes merkitsevästi, viitaten psykofysiologisen stressin vähenemiseen. Terveystarkastus löysi tehokkaasti ne henkilöt, joiden sydän- ja verisuonisairauksien ja tyypin 2 diabeteksen riski oli kohonnut. Diabeteksen riskikysely FINDRISC osoittautui käyttökelpoiseksi seulontamenetelmäksi. Elintapaohjaus onnistui terveystarkastusten yhteydessä ja kohonneen riskin miehet hyötyivät ravitsemusterapeutin ja diabeteshoitajan ohjauksesta. Korkea diabetesriskipistemäärä, kliiniset ja elintapoihin liittyvät riskitekijät sekä uneen ja mielialaan liittyvät ongelmat lisäsivät ohjaukseen hakeutumista. Tutkimuksesta käytäntöön: Vuorotyötä aiemmin tehneillä miehillä havaittu lisääntynyt riski sairastua metaboliseen oireyhtymään pitää tunnistaa ja pyrkiä ehkäisemään työterveyshuollossa. Tutkimuksemme vahvisti tietoa, että nopeasti eteenpäin suuntautuva vuorokierto lisää iäkkäämpien työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista vuorotyössä. Joustava työaika, jossa työntekijä voi paremmin vaikuttaa työaikoihinsa, saattaa olla edullinen vuorotyöntekijän sydänterveydelle. Kohonneen riskin miehet hyötyvät vähäisestäkin elintapaohjauksesta, joskin selvempien terveysvaikutusten saamiseksi tarvitaan intensiivisempiä interventioita. Terveystarkastusten suuntaaminen korkean riskin henkilöihin ja osallistumiseen vaikuttavien taustatekijöiden huomioiminen elintapaohjauksessa voivat tehostaa ennalta ehkäisevää työtä työterveyshuollossa.
Subject: lääketiede, työterveyshuolto
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Shiftwor.pdf 1.303Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record