Tapaustutkimus kouluruokailun yhteisöllisyydestä vantaalaisessa peruskoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192717
Title: Tapaustutkimus kouluruokailun yhteisöllisyydestä vantaalaisessa peruskoulussa
Author: Marno, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192717
http://hdl.handle.net/10138/166865
Thesis level: master's thesis
Abstract: In Finland's new curriculum for comprehensive schools, pupils, teachers and school catering staff are supposed to plan together school lunch, so that school lunch is a part of education. In this study we explore different ideas how to build good relationship between three groups to co-operate together. In the school I studied there has been there have been some small thematic happenings related to school lunches, which have been a success. There are three research questions: 1. What kind of pleasant memories respondents have about school lunch. 2. What kind of improvements do you have about school lunch? 3. How can catering staff, pupils and teachers participate to make these improvements work? Methods: Pupils have been asked ideas about how to develop school lunch. Then teachers, pupils and school catering staff have been intertwined about school lunch. There came some suggestions about infrastructure, such as noise and queuing to cafeteria. Then many suggestions, eg. Soft background music, or for example Greek day with food, decorations and music. Pupils and teacher suggested it would be one class who could arrange this together with catering staff. And maybe some is happening to stop food waste? Pupils can learn a lot at school lunch about healthy food, good manners and many other things. School catering staff should be planning curriculum changes together with teachers and pupils. Next step is to have a meeting where these tree groups develop ideas to reality When co-operating together feeling of community gets stronger in the whole school.Tavoitteet. Kouluruokailun uudessa opetussuunnitelmassa kouluruoan tulisi olla opetuksen keskiössä. Opettajien, kouluruokailuhenkilöstön ja opettajien tulisi aktiivisina toimijoina suunnittelemassa opetusta ja muita koulun toimintoja yhdessä. Tässä tutkimuksessa haetaan uusia toimintatapoja lisätä vantaalaisessa koulussa kouluruokailun keinoin yhteisöllisyyttä koulussa. Tutkimustapana on aivoriihi-toimitapa oppitunneilla, ja siitä syntyvien ideoiden tarkentaminen haastattelemassa kouluruokailun henkilökuntaa, oppilaita ja opettajia asian tiimoilta. Menetelmät. Koulussa on noin 350 oppilasta, joista tämän tutkimuksen aivoriihi-ideoinnissa oli mukana 42 oppilasta. Kahtatoista oppilasta, kolmea opettajaa ja koko kouluruokailun henkilökuntaa haastateltiin. Tutkimuskysymyksiä on kolme: 1. Mitkä seikat palautuvat mieleen muistellessasi mukavia koululounashetkiä? 2. Millaisia kehittämisideoita ja toiveita on sekä kouluruokailua tuottavilla (kouluruokahenkilöstö) että käyttävillä (oppilaat ja opettajat) toimijoilla? 3. Miten oppilaat/ opettajat ja ruokahuoltohenkilöstö voisivat osallistua näiden ideoiden toteuttamiseen? Tulokset ja johtopäätökset. Kouluruokasuosikit ja inhokit aiheuttivat hajontaa, joka kertonee että kouluruokaan ollaan varsin tyytyväisiä. Ruokalan perusasioissa on muutettavaa: melu ja jonotus aiheuttavat häiriötä. Kouluruokailuun kaivataan piristystä kulttuuripäivillä, joita luokat voisivat yhdessä järjestää. Koululounaalla voisi tarjota myös kulttuuria, jotta joka aistille olisi jotain: maku, haju, kuulo ja jos vielä sielukin saisi ravintoa, kouluruokailu olisi elämys. Koululounas tulisi olla oppimistilanne. Kouluruokailun henkilökunta tulisi ottaa mukaan yhteissuunnitteluihin oppilaiden hyvinvoinnista vastaavina henkilöinä. Yhdessä tekemällä luomme yhteisyyttä.
Subject: kouluruoka
yhteisöllisyys
teemapäivät
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record