Päiväkodin yhteinen kehittäminen työn ohessa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192712
Julkaisun nimi: Päiväkodin yhteinen kehittäminen työn ohessa
Toissijainen nimi: Developing Day Care together at work
Tekijä: Tuunanen, Pirjo
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192712
http://hdl.handle.net/10138/166885
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: This study examines how Day Care personnel can develop together they work and skills with this research project. This study was part of VKK-Metros research project 2009. The research included inquiries in all research day cares and in addition there was a discussion the in the beginning and in the end of process. The development process was successful. Personnel.s professional.s skills increased and they got new methods and ways to do they work. The day care personnel discussed and thought more professional subjects than before. The collaboration increased also among day care personnel.Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten koko kasvatushenkilökunta yhdessä voi kehittää työtään ja osaamistaan kehittämishankkeen avulla. Tämä työ on osa Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön, VKK-Metron tutkimushankkeessa 2009. Tutkimus suoritettiin sähköisinä kyselyinä tutkimuspäiväkodeissa, lisäksi siinä pidettiin alku-ja loppukeskustelu ja täytettiin PDCA-lomakkeita työn kehittämiseksi. Minä tein kahdelle päiväkodin työntekijälle teemahaastattelun puoli vuotta kehittämishankkeen päättymisen jälkeen. Kehittämishanke onnistui hyvin. Työntekijöiden ammattitaidot laajenivat niin, että he saivat uusia työmenetelmiä ja -tapoja työhönsä. Päiväkodissa keskusteltiin ja pohdittiin enemmän ammatillisia asioita kuin aikaisemmin. Kasvattajien yhteistyö lisääntyi.
Avainsanat: day care
early childhood education
personnel
personnels skills develop


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot