Päiväkodin yhteinen kehittäminen työn ohessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192712
Titel: Päiväkodin yhteinen kehittäminen työn ohessa
Sekundär titel: Developing Day Care together at work
Författare: Tuunanen, Pirjo
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609192712
http://hdl.handle.net/10138/166885
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: This study examines how Day Care personnel can develop together they work and skills with this research project. This study was part of VKK-Metros research project 2009. The research included inquiries in all research day cares and in addition there was a discussion the in the beginning and in the end of process. The development process was successful. Personnel.s professional.s skills increased and they got new methods and ways to do they work. The day care personnel discussed and thought more professional subjects than before. The collaboration increased also among day care personnel.Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten koko kasvatushenkilökunta yhdessä voi kehittää työtään ja osaamistaan kehittämishankkeen avulla. Tämä työ on osa Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön, VKK-Metron tutkimushankkeessa 2009. Tutkimus suoritettiin sähköisinä kyselyinä tutkimuspäiväkodeissa, lisäksi siinä pidettiin alku-ja loppukeskustelu ja täytettiin PDCA-lomakkeita työn kehittämiseksi. Minä tein kahdelle päiväkodin työntekijälle teemahaastattelun puoli vuotta kehittämishankkeen päättymisen jälkeen. Kehittämishanke onnistui hyvin. Työntekijöiden ammattitaidot laajenivat niin, että he saivat uusia työmenetelmiä ja -tapoja työhönsä. Päiväkodissa keskusteltiin ja pohdittiin enemmän ammatillisia asioita kuin aikaisemmin. Kasvattajien yhteistyö lisääntyi.
Subject: day care
early childhood education
personnel
personnels skills develop


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post