Päiväkodin yhteinen kehittäminen työn ohessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Tuunanen, Pirjo
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201609192712
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/166885
dc.description.abstract This study examines how Day Care personnel can develop together they work and skills with this research project. This study was part of VKK-Metros research project 2009. The research included inquiries in all research day cares and in addition there was a discussion the in the beginning and in the end of process. The development process was successful. Personnel.s professional.s skills increased and they got new methods and ways to do they work. The day care personnel discussed and thought more professional subjects than before. The collaboration increased also among day care personnel. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten koko kasvatushenkilökunta yhdessä voi kehittää työtään ja osaamistaan kehittämishankkeen avulla. Tämä työ on osa Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön, VKK-Metron tutkimushankkeessa 2009. Tutkimus suoritettiin sähköisinä kyselyinä tutkimuspäiväkodeissa, lisäksi siinä pidettiin alku-ja loppukeskustelu ja täytettiin PDCA-lomakkeita työn kehittämiseksi. Minä tein kahdelle päiväkodin työntekijälle teemahaastattelun puoli vuotta kehittämishankkeen päättymisen jälkeen. Kehittämishanke onnistui hyvin. Työntekijöiden ammattitaidot laajenivat niin, että he saivat uusia työmenetelmiä ja -tapoja työhönsä. Päiväkodissa keskusteltiin ja pohdittiin enemmän ammatillisia asioita kuin aikaisemmin. Kasvattajien yhteistyö lisääntyi. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject day care en
dc.subject early childhood education en
dc.subject personnel en
dc.subject personnels skills develop en
dc.title Päiväkodin yhteinen kehittäminen työn ohessa fi
dc.title.alternative Developing Day Care together at work en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201609192712

Files in this item

Files Size Format View
pirjo tuunanen pg 201x.pdf 552.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record