Metsäkeskusten suorittaman metsänhoitoyhdistyslain valvonnan toteutuksen arviointi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608292642
Title: Metsäkeskusten suorittaman metsänhoitoyhdistyslain valvonnan toteutuksen arviointi
Author: Rajoo, Annamari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608292642
http://hdl.handle.net/10138/166911
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekologi
Forest Ecology
Metsäekologia
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan metsäkeskusten suorittaman metsänhoitoyhdistyslain (534/1998) valvonnan toteuttamista. Valvonta oli annettu metsäkeskusten viranomaisyksiköiden tehtäväksi metsänhoitoyhdistyslain (534/1998) 22 §:ssä. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, miten metsänhoitoyhdistyslain valvonta toimi ja mitä mieltä metsäkeskusten viranomaispäälliköt olivat laista, valvonnasta ja valvonnan tuloksista. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena. Tutkimusta varten haastateltiin kolmentoista metsäkeskuksen viranomaispäällikköä tai esittelijää. Haastattelut tehtiin kesällä 2011 puhelinhaastatteluina, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin. Vastaukset on esitetty tuloksissa anonyymisti. Saatujen vastaustausten perusteella voidaan todeta, että metsänhoitoyhdistyslain valvontaa tehtiin metsäkeskuksissa vähän verrattuna muuhun viranomaistoimintaan. Syitä tähän olivat vähäiset resurssit ja metsänhoitoyhdistyslain tulkinnan haastavuus. Metsäkeskusten tekemä valvonta oli lainvalvontaa varten tehdyn ohjeistuksen ja viranomaistoimintaa säätelevän hyvän hallinnon vaatimusten mukaista. Haastatteluista saatujen tietojen mukaan metsänhoitoyhdistykset noudattivat metsänhoitoyhdistyslakia pääsääntöisesti hyvin, eikä sanktioita ollut tarvinnut koskaan antaa. Lainvalvonnan haasteita olivat väljästi kirjoitettu laki, joka vaikeutti laintulkintojen tekemistä ja mahdollisten huomautusten antamista sekä maa- ja metsätalousministeriön antaman tuen puute lainvalvonnan suorittamiseen.
Subject: metsäkeskus
metsänhoitoyhdistys
metsänhoitoyhdistyslaki
lainvalvonta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record