Yhdysvaltalaisten sijoitusrahastojen osinkotulon lähdeverotus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609212737
Title: Yhdysvaltalaisten sijoitusrahastojen osinkotulon lähdeverotus
Author: Alhonnoro, Leena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201609212737
http://hdl.handle.net/10138/167113
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finanssioikeus
Fiscal law
Finansrätt
Abstract: Korkein hallinto-oikeus antoi vuoden 2015 aikana kaksi ratkaisua Yhdysvalloissa asuvien sijoitusrahastojen osinkotulon lähdeverotuksesta. Ratkaisussa KHO 13.1.2015 taltio 61 yhdysvaltalainen sijoitusrahasto rinnastettiin kotimaiseen sijoitusrahastoon ja ratkaisussa KHO:2015:9 rinnastus tapahtui suomalaiseen listattuun osakeyhtiöön. Sijoitusrahastojen verovapaudesta säädetään tuloverolaissa eikä laissa rajoitetusti verovelvollisten tulon verottamisessa oteta kantaa ulkomaisten sijoitusrahastojen verotuskohteluun. Verotuskäytännössä ulkomaisen sijoitusrahaston verotus on johdettu tuloverolain 20 §:stä ja verovapauden soveltumisen edellytyksenä on, että ulkomainen sijoitusrahasto on verrattavissa kotimaiseen sijoitusrahastoon. Vaikka ulkomaisen sijoitusrahaston verovapauden tarkastelu tapahtuu kotimaisen lainsäädännön tasolla, kotimaista lainsäädäntöä on tulkittava EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millainen EU-tuomioistuimen laintulkinta on ollut erityisesti ratkaisun C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company valossa. Vertailukelpoisuuden tarkastelu edellyttää tutustumista yhdysvaltalaisiin sijoitusrahastoihin ja niiden sääntely-ympäristöön. Tutkielmassa pyritään etsimään kotimaisesta ja yhdysvaltalaisesta sijoitusrahastoista sekä niiden lainsäädäntöympäristöstä olennaisia eroja ja yhteneväisyyksiä, joille vertailu perustetaan. Sen jälkeen tarkastellaan sitä, poikkeaako EU-tuomioistuimen mainitussa ratkaisussa ja doktriinissa omaksuttu tapa siitä, millaiseen laintulkintaan korkein hallinto-oikeus on päätynyt.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record