Halukkuus osallistua pintavesien tilan parantamiseen Vuoksen vesienhoitoalueella

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/167314

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_33_2016.pdf 18.49Mb PDF View/Open
Title: Halukkuus osallistua pintavesien tilan parantamiseen Vuoksen vesienhoitoalueella
Author: Lehtoranta, Virpi; Hjerppe, Turo; Kotanen, Juho; Manninen, Pertti; Mäenpää, Milla; Väisänen, Sari
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2016
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2016
ISBN: 978-952-11-4642-8
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/167314
Abstract: Tämä tutkimus arvioi ensimmäistä kertaa Suomessa järvi- ja jokivesien ekologisen tilan parantamisen hyötyjä yhdellä vesienhoitoalueella siten, että myös vesistöjen käyttöön liittymättömät, eli aineettomat hyödyt otettiin arviossa mukaan. Tutkimuksen tuottamia tuloksia hyödynnettiin laadittaessa Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Tutkimuksella selvitettiin Vuoksen vesienhoitoalueella asuvien ja vapaa-aikaansa viettävien mielipiteitä pintavesiensä tilasta, vesienhoidosta ja suunnitelluista toimenpiteistä vesienhoidon tavoitteista ja halukkuudesta osallistua vesienhoitoon Vuoksen vesienhoitoalueella. Tutkimusmenetelmänä käytettiin taloudellisessa arvottamisessa eniten käytettyä ehdollisen arvottamisen menetelmää, joka perustuu kyselytutkimukseen. Kysely lähetettiin 1 512 asukkaalle ja 1 000 ulkokuntalaiselle mökinomistajalle Vuoksen vesienhoitoalueella. Tutkimuksen vastausprosentti oli noin 31.
Subject (ysa): vesistöt
vesistön kunnostus
vedenlaatu
vesienhoito
arvottaminen
maksuhalukkuus
ympäristötalous
kyselytutkimus
vesienhoitoalueet
Vuoksen vesistö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record