Halukkuus osallistua pintavesien tilan parantamiseen Vuoksen vesienhoitoalueella

Show simple item record

dc.contributor.author Lehtoranta, Virpi
dc.contributor.author Hjerppe, Turo
dc.contributor.author Kotanen, Juho
dc.contributor.author Manninen, Pertti
dc.contributor.author Mäenpää, Milla
dc.contributor.author Väisänen, Sari
dc.date.accessioned 2016-09-30T06:17:01Z
dc.date.available 2016-09-30T06:17:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-11-4642-8
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/167314
dc.description.abstract Tämä tutkimus arvioi ensimmäistä kertaa Suomessa järvi- ja jokivesien ekologisen tilan parantamisen hyötyjä yhdellä vesienhoitoalueella siten, että myös vesistöjen käyttöön liittymättömät, eli aineettomat hyödyt otettiin arviossa mukaan. Tutkimuksen tuottamia tuloksia hyödynnettiin laadittaessa Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Tutkimuksella selvitettiin Vuoksen vesienhoitoalueella asuvien ja vapaa-aikaansa viettävien mielipiteitä pintavesiensä tilasta, vesienhoidosta ja suunnitelluista toimenpiteistä vesienhoidon tavoitteista ja halukkuudesta osallistua vesienhoitoon Vuoksen vesienhoitoalueella. Tutkimusmenetelmänä käytettiin taloudellisessa arvottamisessa eniten käytettyä ehdollisen arvottamisen menetelmää, joka perustuu kyselytutkimukseen. Kysely lähetettiin 1 512 asukkaalle ja 1 000 ulkokuntalaiselle mökinomistajalle Vuoksen vesienhoitoalueella. Tutkimuksen vastausprosentti oli noin 31. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2016 fi
dc.title Halukkuus osallistua pintavesien tilan parantamiseen Vuoksen vesienhoitoalueella fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa vesistöt
dc.subject.ysa vesistön kunnostus
dc.subject.ysa vedenlaatu
dc.subject.ysa vesienhoito
dc.subject.ysa arvottaminen
dc.subject.ysa maksuhalukkuus
dc.subject.ysa ympäristötalous
dc.subject.ysa kyselytutkimus
dc.subject.ysa vesienhoitoalueet
dc.subject.ysa Vuoksen vesistö

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_33_2016.pdf 18.49Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record