Culture, Translation, and Intertextuality : An Exploratory Rereading of Cultural-Religious Southern Elements in William Faulkner's Light in August and its Translations in Finnish

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2484-5
Julkaisun nimi: Culture, Translation, and Intertextuality : An Exploratory Rereading of Cultural-Religious Southern Elements in William Faulkner's Light in August and its Translations in Finnish
Tekijä: Jukko, Risto
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: This doctoral dissertation explores the phenomenon of intertextuality, which has not been dealt with adequately in all its aspects in translation studies so far. The study analyzes cultural-religious intertextualities in William Faulkner's novel Light in August (1932) and its two Finnish translations, Kohtalokas veripisara (1945) and Liekehtivä elokuu (1968). The study aims at corroborating, by means of an examination of a set of empirical data, the view that adequate translations necessitate, on the part of the translator, a considerable amount of intertextual cultural competence in the field(s) the original source text deals with and that adequate translations thus cannot be secured by the translator s technical or theoretical translation skills only. In addition, the study equally purports to argue, by reference to the two sets of translation solutions made by the translators during their respective Finnish translations, that the religious components of the cultural contents of the novel constitute a set of data which is not fully accounted for in the translations and that the two translations accordingly both exhibit properties or tendencies which are not entirely adequate or even desirable either from a translational or from a cultural point of view. The results of the analysis of the 30 text passages examined in detail are threefold. First, the analysis is able to establish that the Finnish translators of Kohtalokas veripisara either used the Swedish translation Ljus i augusti (1944) as an additional source text or that they edited the Finnish translation according to the Swedish translation. Owing to interference from the Swedish translation, Kohtalokas veripisara therefore exhibits a tendency to downplay or ignore certain intertexts. Consequently, this method cannot be considered an adequate or desirable translational approach as it inevitably entails some losses of pertinent meaning. Secondly, another tendency or property whose presence is ascertained in the analysis is that the Finnish translator of Liekehtivä elokuu has somewhat secularized the picture Faulkner paints of the Southern religion in the original text, thus secularizing some of the cultural-religious intertexts related to the American South. Secularization takes place through what might be called an assuaging effect, i.e., by turning some of the cultural-religious elements in the novel into more secular expressions in the Finnish translation. Thirdly, the study demonstrates that neither specific nor general intertextuality seem to exhaust all the intertextual references needed by the reader-translator. A third kind of intertextuality is therefore proposed in the study, called universal intertextuality. By this term is meant intertextuality which refers to various universal aspects of common humanity, in particular moral or ethical issues.Englannin kääntämisen oppiaineeseen kuuluva väitöskirjatutkimus käsittelee intertekstuaalisuutta eli tekstien välisiä suhteita. Tutkimuksessa analysoidaan Yhdysvaltain etelävaltioiden kulttuuriin ja uskontoon liittyviä intertekstuaalisia piirteitä Nobel-kirjailija William Faulknerin (1897 1962) romaanissa Light in August (1932) ja niiden välittymistä romaanin kahdessa suomennoksessa, Kohtalokas veripisara (1945) ja Liekehtivä elokuu (1968). Tutkimuksen lähtökohtana on, että kaunokirjallisuuden kääntäminen edellyttää kääntäjältä huomattavan määrän alkuteoksen intertekstuaalisuuteen liittyvää kulttuurista tietoutta, jota ei voi korvata pelkällä kääntämisen teorioiden tai käytäntöjen osaamisella. Toinen lähtökohta on se, että romaanin kulttuuriin ja uskontoon liittyvät intertekstuaaliset piirteet ovat olennainen osa kääntämiseen liittyvää kokonaisuutta, joka ei ole tullut riittävästi otetuksi huomioon suomennoksissa. Tästä syystä molemmissa suomennoksissa esiintyy ominaisuuksia, jotka eivät ole täysin tyydyttäviä alkuteokseen verrattuna. Tutkimuksessa analysoidaan tarkemmin romaanin 30 tekstikappaletta. Niiden perusteella tutkimus osoittaa ensinnäkin, että Kohtalokkaan veripisaran kääntäjät joko käyttivät romaanin ruotsalaista käännöstä Ljus i augusti (1944) toisena lähtötekstinään tai toimittivat suomennoksen sen mukaan. Ruotsalaisen käännöksen vaikutuksesta Kohtalokkaasta veripisarasta on jätetty pois osia tekstistä. Tekstin pois jättäminen ei ole tyydyttävä eikä käännöksen kokonaisuuden kannalta hyvä ratkaisu, koska se vääjäämättä tarkoittaa joitakin romaanin merkityksellisten, kulttuuriin ja uskontoon liittyvien piirteiden poisjäämistä ja kaventaa siten lukijan lukukokemusta. Tutkimus osoittaa lisäksi, että Liekehtivän elokuun kääntäjä on maallistanut sitä kulttuuris-uskonnollista kuvaa, jonka Faulkner romaanissaan antaa Yhdysvaltain etelävaltioiden kulttuurista ja uskonnollisuudesta. Maallistaminen tarkoittaa tässä yhteydessä joidenkin kulttuuris-uskonnollisten tai uskontoon liittyvien tekstin piirteiden muuttamista ei-uskonnollisiksi tai uskonnollisesti neutraalimmiksi ilmauksiksi. Tutkimus osoittaa vielä, että usein esitetty kahtiajako ns. erityiseen ja yleiseen intertekstuaalisuuteen ei kääntäjän näkökulmasta ole riittävä. Tutkimus ehdottaakin näiden lisäksi kolmannen intertekstuaalisuuden lajin, universaalin intertekstuaalisuuden, käyttämistä. Tämä intertekstuaalisuus viittaa tekstissä esiintyviin erilaisiin ihmisen yleisinhimillisyyteen liittyviin ominaisuuksiin, erityisesti moraalisiin tai eettisiin kysymyksiin.
URI: URN:ISBN:978-951-51-2484-5
http://hdl.handle.net/10138/167362
Päiväys: 2016-10-22
Avainsanat: englannin kääntäminen
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
CULTURET.pdf 1.367MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot