Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/167421

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_37_2016.pdf 1.585MB PDF Avaa tiedosto
Sivu_14_korjaussivu.pdf 153.2KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet
Tekijä: Fjäder, Päivi
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus
Päiväys: 2016
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 37/2016
ISBN: 978-952-11-4646-6
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/167421
Tiivistelmä: Merten roskaantuminen on viime aikoina yhä suurempaa huomiota saanut ympäristöongelma. Merten roskat voivat koostua useista erilaisista kiinteistä materiaaleista kuten muovista, kumista, metallista, paperista, tekstiileistä jne. Kelluvasta roskasta valtaosa on muovia ja se on pääasiassa peräsin maalla tapahtuvista toimista (60–80 %). Merkittävimpiä roskien päästölähteitä ja kulkeutumisreittejä ovat mm. huonosti hoidetut kaatopaikat, hulevedet, jätevedenpuhdistamot, roskaantuminen sekä laiton roskien dumppaus rannikoiden läheisyyteen. Myös jokien rooli roskien kuljettajana voi olla merkittävä. Noin 20 % roskista syntyy puolestaan merellä tapahtuvista toimista kuten liikenteestä, kalastuksesta ja vesiviljelystä. Muovin tuotanto on kasvanut nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Merissä olevan roskan ja tuotetun muovin määrät kulkevat käsi kädessä, minkä vuoksi merten roskamäärän ennustetaan kasvavan, ellei välittömiin toimenpiteisiin ryhdytä. Eniten roskaa löytyy tiheään asuttujen alueiden lähistöiltä, mutta kaukaisemmatkaan alueet eivät ole säästyneet roskaantumiselta. Nykyään etenkin muoviroskaa löytyy kaikkialta meriympäristöstä, niin rannoilta, vesipatsaasta, eliöstöstä kuin meren pohjasta. Mereen päädyttyään roskat voivat olosuhteista riippuen säilyä siellä pitkään. Mikroroskaksi kutsutaan yleisesti alle 5 mm:n kokoista roskaa. Mikromuovit saattavat puolestaan toimia vektoreina mm. erilaisille tulokaslajeille, taudinaiheuttajille sekä haitallisille orgaanisille yhdisteille. Mikropartikkeleiden sekä makroroskien päästölähteiden, kulkeutumisen ja esiintymisalueiden (vertikaalinen, horisontaalinen, maantieteellinen) selvittäminen on tärkeää niin vaikutus- ja riskinarvioinnin kuin mahdollisten päästövähennyskeinojen kannalta. Tietyillä alueilla roskaantuminen on jo varsin näkyvä ongelma, aiheuttaen lukuisia erilaisia sosioekonomisia sekä ekologisia haittoja. Tämän vuoksi erilaisiin vähennys- ja hallintatoimenpiteisiin tulisi ryhtyä välittömästi.
Kuvaus: Julkaisuun on lisätty korjaussivu sivusta 14. (17.7.2018)
Avainsanat: mikromuovi
Asiasanat (ysa): meret
roskaantuminen
muovi
mikroroskat
haitalliset aineet
Itämeri


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot