Mikä herättää terveydenhoitajan huolen? : Huolen tunnistamisen ja toimimisen haasteet lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2476-0
Title: Mikä herättää terveydenhoitajan huolen? : Huolen tunnistamisen ja toimimisen haasteet lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa
Author: Poutiainen, Hannele
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-10-26
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2476-0
http://hdl.handle.net/10138/167548
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The universal services and regular, extensive health check-ups at child health clinics and school health services provide an opportunity to reach the entire age cohort. This enables the assessment of risk factors affecting children, adolescents and families, the identification of potential need for support, and the targeted provision of assistance and support at an early stage. The purpose of the study was to chart the concerns that arise in public health nurses during health check-ups of children and adolescents, as well as the to identify connections between the concerns and the family's socioeconomic factors, health, and health habits. Since the aim was to obtain a comprehensive and extensive view of the phenomenon under study, i.e., the concerns of public health nurses, a combination of quantitative and qualitative approaches was chosen for the study. The quantitative data for the study consisted of the Child Health Monitoring Study (LATE) data (n=6,506) from children's health check-ups, collected between 2007 and 2009. Information regarding the well-being of children nurses and families was collected using questionnaires aimed at guardians as well as a separate questionnaire for students in grades 8 and 9. (n=9,58). The qualitative data were gathered in 2011 and in 2013 with open group interviews. The public health nurses (n=17) participating in the interviews had taken part in the Child Health Monitoring Study (LATE) pilot study from 2007 to 2008. The public health nurses were concerned about the child's and/or family's health and well-being during one in four child health check-ups (25 %). The nurses were especially concerned about the health and development of children from families with health, social or financial problems. Changes in family structure, such as divorce, single parenthood, and reconstituted families, as well as the effects of these situations on the health and psychosocial development of children and adolescents, especially boys in lower comprehensive school, were topics that were frequently raised by the public health nurses. The nurses' concerns were also connected to the possible effects of the father s low education level, the poor employment situation of the parents and insufficient income on children's health and well-being. The nurses voiced their concern over the increase in the number of families under child protection supervision. Obesity in children and parents, smoking in parents and adolescents, and children s excessive screen time were connected to public health nurses' concerns about the physical health and psycho¬social development of children and adolescents. Smoking in single mothers was particularly linked to public health nurses' concerns about the psychosocial development of girls. The public health nurses were concerned about the increasing number of school absences and the fact that parents accept the absences too easily as being due to illness. Online bullying among lower comprehensive school children was also a topic of concern for the public health nurses. Annual, regular health check-ups, as stipulated by the Decree on Child Health Services and School Health Care provide a good opportunity for public health nurses to recognise problems and the need for support related to the different life situations of children, adolescents, and families.Neuvolan ja kouluterveydenhuollon universaalit palvelut ja määräaikaiset, laajat terveystarkastukset antavat mahdollisuuden tavoittaa koko ikäluokka ja mahdollistavat näin lasten, nuorten ja perheiden riskitekijöiden arvion, tuen tarpeen havaitsemisen sekä tarvittavan varhaisen avun ja tuen kohdentamisen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveydenhoitajien huolia ja toimintamahdollisuuksia sekä selvittää huoliin yhteydessä olevia perhetekijöitä, terveyttä ja terveyskäyttäytymistä lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena. Tutkimuksessa käytettiin määrällisenä aineistona Lasten terveysseurantatutkimuksen (LATE) vuosina 2007 2009 terveydenhoitajien terveystarkastuksen yhteydessä terveydenhoitajilta ja lasten vanhemmilta kerättyä aineistoa (n=6 506) sekä nuorilta kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaita kerättyä aineistoa (n=958). Laadullinen aineisto kerättiin avoimella ryhmähaastattelulla vuosina 2011 ja 2013. Haastatteluihin osallistuneet terveydenhoitajat (n=17) olivat osallistuneet Lasten terveysseurantatutkimuksen (LATE) pilottitutkimukseenvuosina 2007 2008. Terveydenhoitajille heräsi huoli joka neljännessä (25 %) lasten terveystarkastuksessa lapsen ja /tai perheen terveydestä ja hyvinvoinnista. Terveydenhoitajat olivat erityisesti huolissaan niiden lasten terveydestä ja kehityksestä, joiden perheissä ilmeni terveydellisiä, sosiaalisia tai taloudellisia ongelmia. Terveydenhoitajat toivat esiin huolen siitä, että yhä useampi perhe on lastensuojelun asiakas. Perherakenteiden muutokset kuten erot, yksinhuoltajuus ja uusperhetilanteet sekä näiden vaikutukset lasten, erityisesti alakouluikäisten poikien, terveyteen ja psykososiaaliseen kehitykseen huolestuttivat terveydenhoitajia. He olivat myös huolissaan isän matalan koulutuksen, vanhempien huonon työllisyyden ja tulojen riittämättömyyden vaikutuksista lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Lasten ja vanhempien ylipaino, vanhempien ja nuorten tupakointi sekä lasten ruutuajan suuri määrä olivat yhteydessä terveydenhoitajan huoleen lasten ja nuorten fyysisestä terveydestä ja psykososiaalisesta kehityksestä. Yksihuoltajaäitien tupakointi oli erityisesti yhteydessä terveydenhoitajan huoleen tyttöjen psykososiaalisesta kehityksestä. Terveydenhoitajilla oli huolta myös koulupoissaolojen määrästä ja siitä, että vanhemmat hyväksyvät helposti poissaolot sairauspoissaloina. Myös alakouluikäisten nettikiusaaminen herätti huolta. Neuvolan ja kouluterveydenhuollon asetuksen mukaiset vuosittaiset, määräaikaiset terveystarkastukset luovat hyvät mahdollisuudet terveydenhoitajalle tunnistaa lasten, nuorten ja perheiden elämäntilanteisiin liittyviä ongelmia ja tuen tarpeita.
Subject: kansanterveystiede, väestön terveys
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mikahera.pdf 768.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record