Spiritualismin muotoutuminen Suomessa : Aatehistoriallinen tutkimus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos, uskontotiede fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures en
dc.contributor.author Holm, Tea fi
dc.date.accessioned 2016-10-10T07:31:39Z
dc.date.available 2016-11-15 fi
dc.date.available 2016-10-10T07:31:39Z
dc.date.issued 2016-11-25 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-2622-1 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/167613
dc.description.abstract Abstract This history of ideas research views the forming of spiritualism in Finland from the 1850s to modern day. In addition to primary literature the research information has, in applicable parts, been supplemented with information from other sources, such as from period newspapers or magazines. In addition the spiritualistic literature written by a so-called inner circle forms a significant source book for this work. The Finnish Spiritual Society was founded in 1946. The founder and first chairperson was writer and translator Helmi Krohn. She brought the spiritualist principle to Finland from England, and also translated English and Nordic spiritualistic literature from the 1920s onwards. This study is a current view on the subject. In Finland there are very few studies about spiritualism. Previously only Eila Hämelin has published a narrow study called Nykyinen spiritismi ( Spiritism in Our Time , 1968). In Finland spiritualism is a philosophy; not a religion, although a minority of its practitioners view it as a religion. Some Finnish spiritualists also see spirituality as a way of life. From the idea historical point of view, however, spiritualism is a religion, so in this dissertation it has been studied as such. From a spiritual philosophy point of view Finnish spiritualism is spirituality according to the Spiritualists National Union, but without the (spiritualistic) church institute. Finnish spiritualism is closest to Anglo-American spirituality. Anglo-American, i.e. English and American based spiritualism was folksy and experimental spiritualism, while the spiritistic doctrine, i.e. spiritism (spiritual doctrine in Finnish) compiled by Allan Kardec was an attempt at a scientific explanation for phenomena considered spiritualistic. Also modern spiritualists formed their own spiritualistic philosophies, but did not aim to define all spiritualism that could be applied, as did Kardec s supporters. Spiritualism was more of a popular movement, which, based on its nature, took many forms. en
dc.description.abstract Tiivistelmä Tämä aatehistoriallinen tutkimus tarkastelee spiritualismin muotoutumista Suomessa 1850-luvulta alkaen aina nykypäivään asti. Primaarikirjallisuuden lisäksi tutkimustietoa on, soveltuvin osin, täydennetty muihin lähteisiin kuten mm. aikalaislehtiin perustuvalla tiedolla. Samoin niin sanottu sisäpiirin kirjoittama spiritualistinen kirjallisuus muodostaa merkittävän lähdeaineiston tälle työlle. Suomen Spiritualistinen Seura on perustettu vuonna 1946. Seuran perustaja, ja sen ensimmäinen puheenjohtaja, oli kirjailija ja kääntäjä Helmi Krohn. Hän toi spiritualistisen toimintaidean Suomeen Englannista sekä suomensi englantilaista ja pohjoismaista spiritualistista kirjallisuutta 1920-luvulta lähtien. Tämä tutkimus on ajankohtainen katsaus aiheeseen. Suomessa spiritualismia on tutkittu hyvin vähän. Vain Eila Hämelin on julkaissut aiemmin suppean tutkielman Nykyinen spiritismi (1968). Suomessa spiritualismi on elämänkatsomus; ei uskonto, tosin vähemmistö jäsenistä käsittää sen uskonnoksi. Osa suomalaisista spiritualisteista käsittää sen myös elämäntavaksi. Koska aatehistoriallisesti tarkasteltuna spiritualismi on kuitenkin uskonto, tässä tutkimuksessa sitä on myös tarkasteltu uskontona. Suomalainen spiritualismi on spiritualistiselta filosofialtaan SNU:in (The Spiritualists' National Union) mukaista spiritualismia kuitenkin ilman (spiritualistista) kirkkolaitosta. Suomalainen spiritualismi on lähinnä angloamerikkalaista spiritualismia. Angloamerikkalainen eli englantilais- ja amerikkalaisperäinen spiritualismi oli kansanomaista ja kokeilevaa spiritualismia, siinä missä Allan Kardecin kokoama spiritistinen oppi eli spiritismi (suomeksi henkioppi) oli tieteelliseksi aiottu selitysyritys spiritualistisina pidetyille ilmiöille. Myös modernit spiritualistit muotoilivat omat spiritualistiset filosofiansa mutta he eivät pyrkineet määrittelemään kaikkialla sellaisenaan sovellettavissa olevaa spiritualismia kuten Kardecin kannattajat. Kyseessä oli kansanliike, joka luonteestaan johtuen sai moninaisia muotoja. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-2621-4 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2016 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject uskontotiede fi
dc.title Spiritualismin muotoutuminen Suomessa : Aatehistoriallinen tutkimus fi
dc.title.alternative The Forming of Spiritualism in Finland: History of Ideas en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Gothóni, René fi
dc.ths Pulkkinen, Risto fi
dc.opn Ahlbäck, Tore fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record