Tanssi yliopistossa : kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/167841
Julkaisun nimi: Tanssi yliopistossa : kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta
Tekijä: Hämäläinen, Soili
Muu tekijä: Teatterikorkeakoulu / Teaterhögskolan / Theatre Academy Helsinki
Opinnäytteen taso: kirja
bok
Book
Kuuluu julkaisusarjaan: Nivel
ISSN: 2341-9679
ISBN: 978-952-6670-93-5
Tiivistelmä: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on antanut tanssitaiteen yliopistotasoista koulutusta vuodesta 1983. Esittävien taiteiden alan jatkotutkintoja on voinut suorittaa vuodesta 1988, ja tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos aloitti toimintansa 1997. Näillä kolmella on perustamisestaan lähtien ollut merkittävä rooli tanssitaiteen, tanssi- ja teatteripedagogiikan sekä esittävien taiteiden tutkimuksen kehittämisessä maassamme. Tämä teos tarkastelee näiden kolmen yksikön vaiheita ja sitä, mitä niiden vuorovaikutuksessa on syntynyt. Kirjan ensimmäinen osa keskittyy tanssitaiteen laitokseen vuosina 1983–1995. Soili Hämäläisen tekstiin tuovat muistojen moninaisuutta ja tapahtumien monikerroksisuutta laitoksen opiskelijoiden ja opettajien kertomukset. Kirjan toinen osa keskittyy tanssija teatteripedagogiikan kysymyksiin usean kirjoittajan esseiden ja artikkeleiden pohjalta. Keskeisiksi teemoiksi nousevat kehollisuus, dialogisuus ja kohtaamiset. Kirjoitukset pohtivat esitystä pedagogisena tapahtumana ja taitelijan ja opettajan työn yhteen kietoutumisia. Kolmannessa osassa tarkastellaan jatko-opintoja ja tutkimusta sekä kunkin kirjoittajan omaa henkilökohtaista matkaa tutkijaksi. Kirjoituksissa hahmottuvat erilaiset kokemukset tutkimustyöstä ja esittävän taiteen alan jatko-opintojen kehitys alkuajoista aina nykypäivään.
Painetun version saatavuus: https://arsca.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=491893
URI: http://hdl.handle.net/10138/167841
Päiväys: 2016
Asiasanat (ysa): Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
tanssi
opetus
korkeakouluopetus
yliopistot
tutkinnot
tohtorikoulutus
taidekasvatus
tanssikasvatus
teatterikasvatus
ilmaisukasvatus
taidepedagogiikka
ruumiillisuus
dialogisuus
kohtaaminen
teatteri
esitystaide
esittävät taiteet
opettajuus
taiteilijuus
taiteellinen työ
tutkimus
taiteellinen tutkimus
historiikit
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Nivel_07.pdf 1.546MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot