Sosiaalinen media ja musiikki : Kaksi tapausta YouTubesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610182915
Title: Sosiaalinen media ja musiikki : Kaksi tapausta YouTubesta
Author: Ullström, Ada
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610182915
http://hdl.handle.net/10138/168141
Thesis level: master's thesis
Discipline: Musicology
Musiikkitiede
Musikvetenskap
Abstract: Tutkielmassa käsitellään, miten YouTube vaikuttaa musiikkiin. Kahden tapaustutkimuksen kautta tutkitaan muusikon, kuuntelijan ja soivan lopputuloksen suhteutumista tähän sosiaalisen median muotoon. Ensimmäinen tapaus on Andrew Huang, joka käyttää sosiaalista mediaa inspiraation lähteenä. Toinen tapaus on perinteisempään muusikon rooliin sopiva Lady Gaga. Käsittelen aihetta sosiologisesta näkökulmasta, sekä musiikkivideo- ja genreanalyysin keinoin. Primaariaineistona ovat Andrew Huangin ja Lady Gagan YouTube-kanavat. Tutkimus jakautuu kolmeen osaan. Ensin kartoitetaan, miten nämä kaksi muusikkoa toimivat YouTubessa. Seuraavaksi tutkitaan, miten muusikot sijoittuvat genren piiriin ja miten se vaikuttaa sosiaaliseen sijoittumiseen yhteisössä. Viimeiseksi analysoidaan musiikin muuntumista musiikkivideoksi ja sitä, miten YouTube vaikuttaa lopulliseen audiovisuaaliseen tuotteeseen. Primaariaineisto jakautuu kummankin tapauksen kohdalla seuraavasti: ensimmäisessä osassa analysoidaan kanavien etusivut, niiden syötteet ja yksittäisen videon katsoja-data. Genreosuudessa vertaillaan eri alustojen määrittämää genretaustaa muusikoille. Lisäksi näitä tietoja verrataan muusikoiden itse määrittämiin genreihin ja tutkijan näkökulmaan. Viimeiseksi muusikkojen genreä määritellään yhden kappaleen ja kyseisen kappaleen eri versioiden tasolla. Näiden kappaleiden alkuperäiset videot analysoidaan musiikkivideoteorian kautta. Tutkimus osoittaa, että YouTubella on vaikutusta musiikkiin. Huangin tapauksessa alustan kautta voidaan saada elinkeinon perusta taiteilijalle sekä inspiraatiota musiikille. Toisaalta YouTube voi olla vain markkinointikanava ja vapaamman musiikkivideollisen ilmaisun mahdollistava palvelu, kuten Lady Gagan tapauksessa. Yleisesti ottaen Internet tarjoaa alustan uudenlaisille teoskokonaisuuksille, jossa kuuntelijalla on aiempaa enemmän kontrollia musiikin sisältöön. Sosiaalisen median kautta on mahdollista tehdä musiikkia uudella tavalla ja jakaa sitä yhteisön kanssa. Se on osa maailman teknologista kehitystä ja sosiaalisen tilan muutosta.
Subject: musiikki
verkkoyhteisöt
vuorovaikutus
sosiaalinen media
musiikkivideo
genre
Subject (yso): YouTube


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record