Attentional networks in adult ADHD : an fMRI study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172900
Title: Attentional networks in adult ADHD : an fMRI study
Alternative title: Tarkkaavuuden hermoverkostot ADHD-diagnosoiduilla aikuisilla : fMRI-tutkimus
Author: Mikkola, Katri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172900
http://hdl.handle.net/10138/168158
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) on laaja-alainen kehityksellinen häiriö, johon liittyy erityisesti toiminnanohjauksen vaikeuksia. Häiriö ilmenee kehitystasoon sopimattomana tarkkaamattomuutena, impulsiivisuutena ja yliaktiivisuutena sekä lapsilla että aikuisilla. ADHD voi aiheuttaa yksilölle merkittäviä vaikeuksia työ-, opiskelu- ja yksityiselämässä. Aikuisiän häiriötä koskeva tutkimus on vielä vähäistä, etenkin tarkkaavuuteen liittyvien aivoverkostojen toimintaa koskien. Lapsuusiän ADHD on yhdistetty aiemmin tarkkaavuuden osa-alueista heikentyneeseen tarkkaavuuden ylläpitoon ja kontrolliin, mutta normaaliin tarkkaavuuden suuntaamiseen. Aikuisten ADHD:n osalta tulokset ovat epäyhtenäisiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää näiden tarkkaavuuden verkostojen toimintaa tarkkaavuutta vaativien tehtävien aikana ADHD-diagnosoiduilla aikuisilla. Ensimmäisenä hypoteesina oli, että ADHD-ryhmässä tarkkaavuuden suuntaaminen on yhteydessä alentuneeseen aivoaktivaatioon frontoparietaalisessa verkostossa verrattuna kontrolliryhmään. Toisena hypoteesina oli, että ADHD-ryhmässä jaettu tarkkaavuus on yhteydessä alentuneeseen aivoaktivaatioon dorsolateraalisella etuaivokuorella, etupihtipoimussa ja precuneuksessa verrattuna kontrolliryhmään. Sekä ADHD-ryhmässä että kontrolliryhmässä oli 16 aikuista (ikä 25 – 56), joiden aivoaktivaatiota mitattiin tarkkaavuustehtävien aikana toiminnallisella magneettiresonanssikuvauksella. Tarkkaavuustehtävät sisälsivät sekä jaetun että valikoivan tarkkaavuuden tilanteita, joissa tarkkaavuuden suuntaamista kohdeärsykkeeseen häirittiin häiriöärsykkeillä. Tutkimuksen tulokset tukivat asetettuja hypoteeseja. Frontoparietaalinen verkosto aktivoitui vähemmän ADHD-ryhmässä valikoidun tarkkaavuuden aikana kontrolleihin verrattuna. Jaetun tarkkaavuuden aikana samansuuntainen aivoaktivaatio ero ryhmien välillä havaittiin dorsolateraalisella etuaivokuorella, etupihtipoimussa ja precuneuksessa. Lisäksi ADHD ryhmässä havaittiin hyperaktiivisuutta lepotilaverkostossa, joka on yhdistetty aiemmin tarkkaavuuden herpaantumiseen. Aikuisten ADHD näyttää tämän tutkimuksen perusteella olevan yhteydessä tarkkaavuuden hermoverkostojen epänormaaliin toimintaan. Tarkemmin sanoen aikuisten ADHD vaikuttaisi olevan yhteydessä heikentyneen tarkkaavuuden kontrollin ja ylläpidon lisäksi myös tarkkaavuuden suuntaamisen vaikeuksiin. Nämä tarkkaavuuden hermoverkostojen toimintavaikeudet saattavat olla yhteydessä aikuisiän ADHD:ssa esiintyviin tarkkaavuuden ongelmiin.Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a pervasive neurodevelopmental disorder of executive functions, which affects the social, occupational, educational, and personal life of the individuals concerned. The main characteristics of this disorder are age inappropriate inattention, impulsivity and hyperactivity. The research on adult ADHD is still scarce, especially concerning the neural networks of attention. Childhood ADHD has been associated with impairment in two of the attentional network subsystems alerting and executive control, leaving the third subsystem, orienting of attention, intact. Research on adult ADHD and the subsystems of attentional network is contradicting. The aim of this study was to investigate neural activation of these attentional networks during highly demanding attentional tasks in adults with ADHD. The first hypothesis was that the ADHD group have decreased activity in the frontoparietal network during orienting of attention in contrast to the control group. The second hypothesis was that the ADHD group have decreased activity in the dorsolateral prefrontal cortex, anterior cingulate gyrus, and precuneus during divided attention in contrast to the control group. Both the ADHD group and the control group included 16 participants, aged 25 – 56 across all participants, whose brain activation was measured with functional magnetic resonance imaging during the attentional tasks. The tasks included divided and selective attention. Both conditions included task-irrelevant novel distractors. The results supported both hypotheses. The ADHD group had decreased brain activity in the frontoparietal network during top-down controlled and bottom-up triggered attention. Decreased activation in the dorsolateral prefrontal cortex, anterior cingulate gyrus and precuneus was observed during divided attention in the ADHD group. Furthermore, the default-mode network was hyperactivated in the ADHD group. Activation of this network has been related to increasing task demands and failure of maintaining an alert state. Thus, adult ADHD seems to associate with abnormally functioning attention networks. Moreover, the results indicated that in addition to dysfunctional alerting and executive control, adults with ADHD have also impaired orienting of attention. These dysfunctional attentional networks may have a connection with the inattentive symptoms of adult ADHD.
Subject: attention-deficit/hyperactivity disorder
executive functions
attention
functional magnetic resonance imaging
Subject (yso): ADHD
tarkkaavaisuus
toiminnanohjaus
toiminnallinen magneettikuvaus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record