Viisi- ja kuusivuotiaiden oppimaan oppimisen valmiuksien kehittyminen intervention avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172892
Title: Viisi- ja kuusivuotiaiden oppimaan oppimisen valmiuksien kehittyminen intervention avulla
Author: Lehtisalo, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172892
http://hdl.handle.net/10138/168181
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The aim of this study was to examine how Pieni Oppiva Mieli –intervention (MindUp™) effects learning to learn skills of five and six year old children. Intervention program is based on practices of mind control and mindfulness. Earlier similar studies have indicated that interventions have affected positively in children's executive function, emotional regulation and behavior. This study focuses on learning to learn skills that consist of self-regulation, executive function, attention and vocabulary. Children need these skills when they move to primary school. This study was conducted as a part of Pieni Oppiva Mieli –project of Helsinki University. Methods. This study involved five and six year old children (n=367) from 21 kindergarten of Helsinki metropolitan area. Children were divided in intervention group (n=319) and control group (n=48). Duration of intervention program was 30 weeks during autumn 2015 to spring 2016. The data was gathered from three different forms. Keskittymiskysely (Pikku-Kesky) evaluated self-regulation, neuropsychological research method (NEPSY-II) evaluated executive function and attention and vocabulary test (Wechler Preschool and Primary Scale of Intelligence 3rd edition, WPPSI-III) evaluated vocabulary skills. The data was analyzed with repeated measures variance analysis (SPSS version 22). Results and conclusions. The results indicate that mind control and mindfulness practices may help children to develop learning to learn skills. The intervention of this study strengthened children's self-regulation skills. These skills are central to learning to learn skills. Statistically significant effects were found in sections sensitivities, maintenance of attention and executive function.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tutkitaan Pieni Oppiva Mieli –intervention (MindUp™) vaikutusta viisi- ja kuusivuotiaiden oppimaan oppimisen valmiuksien kehittymiseen. Interventio-ohjelma pohjautuu mielen hallinnan ja tietoisen läsnäolon harjoituksiin. Aiemmat samankaltaiset tutkimukset ovat osoittaneet interventioiden vaikuttaneen myönteisesti muun muassa lasten toiminnanohjaukseen, tunteiden säätelyyn ja käyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa keskitytään oppimaan oppimisen valmiuksiin, jotka koostuvat itsesäätelystä, toiminnanohjauksesta, tarkkaavaisuudesta ja kielellisistä taidoista. Näitä taitoja lapsi tarvitsee erityisesti koulumaailmaan siirtyessään. Tutkimus toteutettiin osana Helsingin Yliopiston Pieni Oppiva Mieli –hanketta. Menetelmät. Tutkimuksen kohteena oli viisi- ja kuusivuotiaat (n=367) pääkaupunkiseudun 21 päiväkodista. Lapset oli jaettu koeryhmään (n=319) ja kontrolliryhmään (n=48). Interventio-ohjelman kesto oli 30 viikkoa, ja se toteutettiin lukuvuoden 2015-2016 aikana. Aineistona käytettiin itsesäätelyä arvioivaa keskittymiskyselyä (Pikku-kesky), toiminnanohjausta ja tarkkaavaisuutta arvioivia tehtäviä (neuropsykologinen tutkimusmenetelmä, NEPSY-II) sekä sanavarastotehtävää (Wechler Preschool and Primary Scale of Intelligence 3rd edition, WPPSI-III). Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin toistettujen mittausten varianssianalyysia (SPSS, versio 22). Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että mielen hallinnan ja tietoisuus-taitoharjoitteiden avulla voidaan auttaa lapsia kehittämään oppimaan oppimisen valmiuksia. Tässä tutkimuksessa toteutettu interventio vahvisti lasten itsesäätelytaitoja, joiden ajateltiin olevan keskeisiä oppimaan oppimisessa. Tilastollisesti merkitsevää vaikutusta havaittiin häiriöherkkyydessä, tarkkaavaisuuden ylläpidossa ja toiminnanohjauksen toteutuksessa.
Subject: oppimaan oppiminen
interventio
mielen hallinta
tietoisuustaidot
varhaiskasvatus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
heli_lehtisalo_pg_2016.pdf 885.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record