"Ehkä myös hauska, koska jos opetusharjoittelija on vain tylsä, niin sitten on oppilaastakin tylsää." : Normaalikoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä hyvästä opetusharjoittelijasta

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172893
Titel: "Ehkä myös hauska, koska jos opetusharjoittelija on vain tylsä, niin sitten on oppilaastakin tylsää." : Normaalikoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä hyvästä opetusharjoittelijasta
Författare: Viinikainen, Pauliina
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172893
http://hdl.handle.net/10138/168190
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: The purpose of this thesis is to study, how sixth graders in a normal school describe their student teachers. The aim is also to find out if the representations made by the pupils are similar to the representations of teacher's profession and a good teacher that are prevalent in our society. The research approach of this study was qualitative. The qualitative survey data with open questions was collected in the winter 2013 from 6 graders who studied in a normal school. 73 pupils participated in the study. The survey data were analysed applying principles of qualitative content analysis. Five categories emerged from the data describing good student teachers. These categories were: personality, pedagogical relationship, didactical relationship, industrial peace and other qualities. The pupils' representation of the personality of a good student teacher consisted of friendliness, kindness and humorous. A good student teacher had a good style as well as a personal handwriting or a way of speaking. Representation of the pedagogical relationship of a good student teacher included treating the pupils according to their age, treating them equally, respect them and help them when needed. A good student teacher didn't yell or rage and didn't complain unnecessarily. The didactical relationship representation consisted of creating a relaxed and fun atmosphere as well as keeping the classes interesting. During class a good student teacher knew how to take it easy and explained everything clearly. With his/hers own action a good student teacher could make dull topics interesting. He/she used diverse methods like using drama or group assignments. Industrial peace was seen as a quiet class where a little noise was allowed. Keeping the peace in classroom was an important skill to have as a student teacher. It was not done by yelling but having a relaxed and positive way of doing this. The pupils' representation of the other qualities that a good student teacher had were being young, giving candy and not smelling. In regard of the earlier studies there seems to be similarities with the representations of the pupils of a good student teacher and the representations of teacher's profession and a good teacher that are prevalent in our society.Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten normaalikoulun kuudennen luokan oppilaat kuvailevat hyviä opetusharjoittelijoita. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ovatko oppilaiden opetusharjoittelijoista muodostamat representaatiot samansuuntaisia kuin representaatiot, joita opettajuudesta ja hyvästä opettajasta on yhteiskunnassamme muodostettu. Tutkimuksen ote oli laadullinen. Aineisto kerättiin avoimia kysymyksiä sisältävää laadullista kyselylomaketta hyödyntäen. Aineisto kerättiin talvella vuonna 2013 normaalikoulun kuudennen luokan oppilailta, joita oli yhteensä 73. Aineiston analysoinnissa sovellettiin sisällönanalyysia. Aineistosta löydettiin viisi kategoriaa, joiden kautta oppilaat kuvasivat hyviä opetusharjoittelijoita. Nämä kategoriat olivat: persoonallisuus, pedagoginen suhde, didaktinen suhde, työrauha ja muut ominaisuudet. Oppilaiden representaation tuloksena muotoutunut hyvä opetusharjoittelija oli persoonallisuudeltaan ystävällinen, kiltti ja huumorintajuinen. Hyvällä opetusharjoittelijalla oli hyvä tyyli sekä omaperäinen käsiala tai puhetapa. Pedagogisessa suhteessa hyvä opetusharjoittelija näyttäytyi oppilasta hänen ikätasonsa mukaan ja tasapuolisesti kohtelevana, oppilasta kunnioittavana ja tarvittaessa auttavana. Hyvä opetusharjoittelija ei huutanut tai raivonnut eikä valittanut turhista asioista. Didaktisessa suhteessa hyvä opetusharjoittelija osasi luoda oppitunnille rennon ja hauskan ilmapiirin sekä piti mielenkiintoisia tunteja. Oppitunneilla opetusharjoittelija osasi ottaa rennosti, selitti asiat selkeästi ja omalla toiminnallaan teki tylsätkin asiat mielenkiintoisiksi. Työtapoina ansioitunut opetusharjoittelija käytti monipuolisia menetelmiä, kuten draamaa ja ryhmätöitä. Työrauha tarkoitti oppilaille rauhallista oppituntia, jossa sai kuitenkin olla hieman ääntä. Työrauhan ylläpito oli tärkeä taito opetusharjoittelijalla, mutta se ei tapahtunut huutamalla, vaan rennolla ja positiivisella otteella. Muilta ominaisuuksiltaan oppilaiden representoima hyvä opetusharjoittelija oli nuori, joka ei saanut haista ja antoi lähtiessään karkkia. Aiemman tutkimuksen valossa opettajuudesta ja hyvästä opettajasta tuotetut representaatiot näyttivät saavan monilta osin melko samanlaisia piirteitä kuin oppilaiden representaatiot hyvästä opetusharjoittelijasta.
Subject: opetusharjoittelija
opettajuus
hyvä opettaja
representaatiot


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post