Suomalaisten elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuudet Kiinan markkinoille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610052812
Title: Suomalaisten elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuudet Kiinan markkinoille
Author: Helin, Joonas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610052812
http://hdl.handle.net/10138/168207
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisten elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia Kiinan markkinoille. Tutkimuksessa käydään läpi Kiinan elintarvikemarkkinoiden erityispiirteitä sekä pyritään selvittämään kokonaiskuvaa pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja toiminnan tuomista haasteista. Tutkimus pyrkii kuvailemaan ja tuottamaan lisää informaatiota siitä, miten pk-yritysten kansainvälistyminen Kiinan markkinoille edistyisi suotuisasti. Yritysten kansainvälistyminen ja viennin kasvattaminen ovat tärkeitä tekijöitä Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Suomessa elintarvikealan yritykset kärsivät Venäjä-viennin tyrehtymisestä pakotteiden seurauksena, ja hakevat siten uusia kasvukohteita. Kiina on moniulotteinen markkinaympäristö, jota on viime vuosina ravistelleet useat elintarvikeskandaalit, ja Pohjoismaisilla elintarvikkeilla uskotaan olevan Kiinassa hyvä maine. Kiinan markkinapotentiaali on suurta, mikä houkuttelee suomalaisia yrityksiä tavoittelemaan globaalia kasvua. Markkinoiden ymmärtämiseksi ja vienti- ja myyntitoiminnan onnistumiseksi on välttämätöntä ymmärtää Kiinan markkinoiden erityispiirteitä ja siten ennakoida myös tulevia mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimuksessa kuvataan elintarvikealan ja viennin asiantuntijoiden näkemyksiä ja perusteita siitä, mitä elintarvikealan yritysten tulisi ottaa huomioon kansainvälistymisstrategiassaan Kiinan markkinoille. Tutkimuksessa käydään läpi eri kansainvälistymismalleja, joiden pohjalta viitekehys keskittyy tarkastelemaan verkostojen, resurssien ja operaatiomuotojen vaikutuksia kansainvälistymisprosessiin. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Tutkimukseen osallistui 5 elintarvikealan ja viennin asiantuntijaa, joilla on kokemusta Kiinan markkinoista. Keskeisenä aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja. Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaisilla elintarvikealan pk-yrityksillä on hyvät mahdollisuudet menestyä Kiinan markkinoilla. Olennaista on pitkäjänteinen verkostojen rakentaminen, mikä vaatii kattavia resursseja. Nopeaa kansainvälistymistä tavoittelevat kohtaavat usein haasteita, sillä markkinoilla menestyminen linkittyy vahvasti verkostoihin ja erottautuvaan brändäykseen, kuten pakkauksen ulkoasuun. Kansainvälistyminen on hyvä aloittaa paikallisilta messuilta ja yritysten täytyy kerätä kokemusta paikan päältä ennen toiminnan aloittamista. Tärkein havainto liittyy siihen, ettei pelkkä pohjoismaalainen maine puhtaudesta ja laadukkaasta tuotteesta riitä, vaan yritysten täytyy myös investoida voimakkaasti markkinointiin ja tuotteiden sertifiointiin, sillä Kiinan valtava markkina vetää myös muita globaalia kasvua tavoittelevia elintarvikealan yrityksiä puoleensa.
Subject: kansainvälistyminen
kansainvälistymisprosessit
vienti
Kiina
elintarvikealan pk-yritykset
suomalaiset elintarvikkeet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record