Suomalaisten elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuudet Kiinan markkinoille

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Helin, Joonas
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201610052812
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/168207
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisten elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia Kiinan markkinoille. Tutkimuksessa käydään läpi Kiinan elintarvikemarkkinoiden erityispiirteitä sekä pyritään selvittämään kokonaiskuvaa pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja toiminnan tuomista haasteista. Tutkimus pyrkii kuvailemaan ja tuottamaan lisää informaatiota siitä, miten pk-yritysten kansainvälistyminen Kiinan markkinoille edistyisi suotuisasti. Yritysten kansainvälistyminen ja viennin kasvattaminen ovat tärkeitä tekijöitä Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Suomessa elintarvikealan yritykset kärsivät Venäjä-viennin tyrehtymisestä pakotteiden seurauksena, ja hakevat siten uusia kasvukohteita. Kiina on moniulotteinen markkinaympäristö, jota on viime vuosina ravistelleet useat elintarvikeskandaalit, ja Pohjoismaisilla elintarvikkeilla uskotaan olevan Kiinassa hyvä maine. Kiinan markkinapotentiaali on suurta, mikä houkuttelee suomalaisia yrityksiä tavoittelemaan globaalia kasvua. Markkinoiden ymmärtämiseksi ja vienti- ja myyntitoiminnan onnistumiseksi on välttämätöntä ymmärtää Kiinan markkinoiden erityispiirteitä ja siten ennakoida myös tulevia mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimuksessa kuvataan elintarvikealan ja viennin asiantuntijoiden näkemyksiä ja perusteita siitä, mitä elintarvikealan yritysten tulisi ottaa huomioon kansainvälistymisstrategiassaan Kiinan markkinoille. Tutkimuksessa käydään läpi eri kansainvälistymismalleja, joiden pohjalta viitekehys keskittyy tarkastelemaan verkostojen, resurssien ja operaatiomuotojen vaikutuksia kansainvälistymisprosessiin. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Tutkimukseen osallistui 5 elintarvikealan ja viennin asiantuntijaa, joilla on kokemusta Kiinan markkinoista. Keskeisenä aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja. Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaisilla elintarvikealan pk-yrityksillä on hyvät mahdollisuudet menestyä Kiinan markkinoilla. Olennaista on pitkäjänteinen verkostojen rakentaminen, mikä vaatii kattavia resursseja. Nopeaa kansainvälistymistä tavoittelevat kohtaavat usein haasteita, sillä markkinoilla menestyminen linkittyy vahvasti verkostoihin ja erottautuvaan brändäykseen, kuten pakkauksen ulkoasuun. Kansainvälistyminen on hyvä aloittaa paikallisilta messuilta ja yritysten täytyy kerätä kokemusta paikan päältä ennen toiminnan aloittamista. Tärkein havainto liittyy siihen, ettei pelkkä pohjoismaalainen maine puhtaudesta ja laadukkaasta tuotteesta riitä, vaan yritysten täytyy myös investoida voimakkaasti markkinointiin ja tuotteiden sertifiointiin, sillä Kiinan valtava markkina vetää myös muita globaalia kasvua tavoittelevia elintarvikealan yrityksiä puoleensa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kansainvälistyminen fi
dc.subject kansainvälistymisprosessit fi
dc.subject vienti fi
dc.subject Kiina fi
dc.subject elintarvikealan pk-yritykset fi
dc.subject suomalaiset elintarvikkeet fi
dc.title Suomalaisten elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuudet Kiinan markkinoille fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201610052812

Files in this item

Files Size Format View
Joonas_Helin_pg_2016.pdf 449.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record