A Grammar of Wutun

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures en
dc.contributor.author Sandman, Erika
dc.date.accessioned 2016-11-02T09:10:41Z
dc.date.available 2016-11-16 fi
dc.date.available 2016-11-02T09:10:41Z
dc.date.issued 2016-11-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/168427
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-2634-4 fi
dc.description.abstract My dissertation is a comprehensive grammatical description of the Wutun language (ISO 639-3 WUH), a distinct local form of Northwest Mandarin spoken by approximately 4000 people in Upper Wutun, Lower Wutun and Jiacangma villages in Tongren County, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, People s Republic of China. While the basic vocabulary and grammatical morphemes of Wutun are mainly of Chinese origin, it has adapted phonologically and structurally to its current linguistic environment, where varieties of Amdo Tibetan are dominant regional languages and lingua francas. The Tibetan influence manifests itself in all domains of Wutun grammatical structure, including phonology, morphology, syntax and lexicon. This has yielded some phonological and grammatical properties that are unusual for a Sinitic language and cross-linguistically rare, including the size of the phoneme inventory, multiple aspect marking and egophoricity. In addition, there are some grammatical features, such as the paucal-plural distinction and sociative case marking, which represent areal interference from Bonan, a small Mongolic language spoken in the immediate vicinity of Wutun-speaking villages. The dissertation is based on first-hand field data collected during three field trips to the province of Qinghai in June-August 2007, June-August 2010 and June-July 2013. My data consists of approximately 1300 clauses of descriptive and narrative texts as well as conversations that were complemented by elicitation and grammaticality judgements. The theoretical framework used for language description is based on an informal descriptive theory referred to in the literature as Basic Linguistic Theory (BLT) (Dixon 1997, 2010; Dryer 2006). My dissertation aims to detail aspects of Wutun phonology, morphology and syntax, including phoneme inventory, noun phrase, verb complex, minor word classes, clause structure, non-declarative speech acts and clause combining. It also includes an appendix with three oral texts in Wutun. It is my hope that the present study will be accessible to a wide audience, including linguists working on Sino-Tibetan languages, languages of Northwest China, linguistic typology and historical linguistics. en
dc.description.abstract Väitöskirjani käsittelee länsi-Kiinassa puhutun wutunin kielen kielioppia. Wutun on kiinansukuinen kieli, joka on tarkemmin luokiteltavissa luoteismandariinin paikallismuodoksi. Sitä puhuu vajaa 4000 ihmistä kolmessa länsikiinalaisessa kylässä (Ylä-Wutun, Ala-Wutun ja Jiacangma) Qinghain maakunnassa Huangnanin tiibetiläisten autonomisessa piirikunnassa Tongrenin läänissä. Wutunin keskeinen sanasto ja useimmat kieliopin rakenneosat, kuten substantiivien ja verbien kanssa käytettävät päätteet, ovat peräisin mandariinikiinasta. Sen kieliopillisessa rakenteessa (kuten sanajärjestyksessä, sekä tavoissa, joilla substantiivien ja verbien päätteitä käytetään) on kuitenkin runsaasti vaikutteita amdontiibetistä. Amdontiibetti on tiibetinsukuinen kieli, jolla on tärkeä valtakielen asema wutunin kielen puhuma-alueella. Sitä käytetään esimerkiksi koulutuksen ja uskonnon kielenä ja lähes kaikki wutunin kielen puhujat osaavat sitä toisena kielenään. Siksi se on pitkän ajan kuluessa vaikuttanut wutunin kielioppiin. Wutunin kieliopissa on vaikutteita myös bonanin kielestä, joka on wutuninkielisten kylien läheisyydessä puhuttu pieni mongolinsukuinen kieli. Väitöskirjani aineisto on kerätty haastattelemalla wutunin kielen puhujia kolmella kenttätyömatkalla länsi-Kiinassa kesä-elokuussa 2007, kesä-elokuussa 2010 ja kesä-heinäkuussa 2013. Aineisto koostuu erilaisista kertovista ja kuvailevista teksteistä, useamman puhujan välisistä keskusteluista sekä suoraan kielenpuhujilta kysytyistä lauseista. Tämän aineiston pohjalta olen kirjoittanut wutunin kielen kieliopin, joka kattaa kielen äänteet, sanaluokat, substantiivien ja verbien taivutuksen, erilaiset lausetyypit ja lauseiden yhdistämisen. Kieliopin liitteenä on myös kolme wutuninkielistä tekstiä. Koska wutunin keskeinen sanasto on peräisin kiinasta, mutta kielioppi rakentuu samalla tavoin kuin tiibetissä, sen tutkimus antaa kielentutkijoille uutta tietoa siitä miten keskenään erilaiset kielet voivat vaikuttaa toisiinsa. Lisäksi wutunissa esiintyy sellaisia kieliopin ilmiöitä, jotka ovat maailman kielissä harvinaisia ja siksi kiinnostavia tutkijoille. Wutunissa on esimerkiksi paljon enemmän erilaisia äänteitä kuin maailman kielissä keskimäärin, ja verbitaivutuksen avulla voidaan erottaa puhujan oma näkökulma kuulijan näkökulmasta, mikä on maailman kielissä hyvin epätavallista. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-2633-7 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: 2016 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject humanistinen fi
dc.subject kielitieteet fi
dc.title A Grammar of Wutun en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Janhunen, Juha
dc.ths Kittilä, Seppo
dc.opn DeLancey, Scott
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
AGrammar.pdf 3.289Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record