Helsingin porvaristo Viaporin rakennuskaudella (1748-1808) : Sosiaalihistoriallinen perustutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2482-1
Title: Helsingin porvaristo Viaporin rakennuskaudella (1748-1808) : Sosiaalihistoriallinen perustutkimus
Author: Granqvist, Juha-Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-11-26
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2482-1
http://hdl.handle.net/10138/168617
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: THE HELSINKI BURGHER COMMUNITY DURING THE CONSTRUCTION OF FORTRESS SVEABORG (1748- 1808) The aim of this study is to examine the structure and dynamics of the burgher community in late 18th century Helsinki. The construction period of sea fortress Sveaborg, beginning in 1748 and lasting up until the Finnish War (1808- 1809), revolutionized the course of history for Helsinki. In the mid-18th century it was an economically menial small-town with some thousand inhabitants. On the eve of the Finnish War, Helsinki and Sveaborg formed an integrated twin town with nine thousand inhabitants and a blooming economy. Due to the fortress construction, Helsinki does not represent a typical Swedish town of that time. However, the fortress construction turned it into a typical representative of another common urban form: the early modern European military town. The development of the Helsinki burgher community was a mixture of national trends and features typical for an early modern military town. The most notable features are the contradictory developments of the groups of merchants and of lesser burghers, and the relations of the burgher community with the Sveaborg fortress. The fortification works helped the merchants to form a closed profession more efficiently than in most other towns, and thus helped the national trend forward; on the other hand, the lesser burghers, who were on the brink of extinction in most towns, survived and even strengthened in Helsinki by serving the military population. The structure and dynamics of the Helsinki burgher community explain why the town was the home of the most heated municipal power struggles in the late 18th century Swedish Realm, as despite their rapidly growing numbers, the lesser burghers had little influence on the town's politics. The burghers formed an integral part of the army maintenance, as they were expected to keep necessities for sale for soldiers to buy. However, due to geographical conditions, the burghers were unable to serve the military population of Sveaborg without settling to the fortress islands. This caused a series of conflicts between the army and the burghers, and finally resulted in the birth of a new kind of business circle that shattered the barriers between civil society and military society.HELSINGIN PORVARISTO VIAPORIN RAKENNUSKAUDELLA (1748-1808) Viaporin linnoituksen rakennuskausi (1748- 1808) oli käännekohta Helsingin kaupungin historiassa. Puolentoistatuhannen asukkaan hiljainen pikkukaupunki Helsinki kasvoi kuudessa vuosikymmenessä yhdeksäntuhannen asukkaan vilkkaaksi linnoituskaupungiksi Helsinki-Viaporiksi. 1700-luvun loppupuoliskon Helsingin porvaristo oli alttiina samoille valtakunnallisille vaikutteille kuin muidenkin kaupunkien porvarit. Samalla siihen vaikuttivat kaksi tekijää jotka johtuivat Helsingin ominaisluonteesta: kaupungin nopea kasvu ja sen sotilaskaupunkiluonne. Helsingin nopea kasvu ja sotilaskaupunkiluonne vaikuttivat kauppaa käyvän porvariston asemaan kahdella vastakkaisella tavalla. Ne auttoivat paikallista kauppiaskuntaa sulkeutumaan, rajoittamaan määräänsä ja kasvattamaan valtaansa: 1800-luvun alussa Helsingissä oli vähemmän kauppiaita kuin puoli vuosisataa aiemmin, vaikka kaupungin väkiluku oli kuusinkertaistunut ja elinkeinomahdollisuudet kasvaneet räjähdysmäisesti. Toisaalta ne kasvattivat paikallista pienporvaristoa ja tekivät siitä tarpeeksi vahvan puolustamaan elinkeinojaan kauppiaita vastaan. Lopputuloksena oli voimakkaan kauppiaskunnan ja voimakkaan pienporvariston yhdistelmä, jolle lähimmät vertailukohdat löytyvät muista pohjoismaisista linnoitus- ja armeijakaupungeista. Helsinki-Viaporin kauppaa käyvän porvariston rakenne mahdollisti myös sen, että kaupungissa nähtiin 1700-luvun loppupuolella repivämpiä paikallispoliittisia riitoja kuin juuri missään muualla. Sotilaskaupungeissa porvarien tarjoamat kaupalliset palvelut olivat elintärkeitä armeijan huollolle. Koska Helsingin kaupunki sijaitsi mantereella ja Viaporin linnoitus saarilla, linnoituksen asukkaat eivät kyenneet käyttämään vapaasti hyväkseen kaupungin palveluita. Ongelman ratkaisemiseksi porvaristo toi palvelunsa linnoitussaarille, mikä aiheutti aluksi runsaasti kiistaa porvariston ja armeijan välille, mutta synnytti lopulta Viaporiin oman vakiintuneen porvaristonsa. Kun liiketoimintamahdollisuuksien monipuolistuessa porvarien kiinnostus toimia Viaporissa väheni, ongelman ratkaisijaksi nousi ryhmä, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan Viaporin liikemiespiiriksi. Sen muodostivat armeijan käsityöläiset ja aliupseerit jotka olivat halukkaita harjoittamaan porvarillista liiketoimintaa linnoituksessa, ja jotka muodostivat täysin uudenlaisen, sotilasyhteiskunnan ja siviiliyhteiskunnan välisiä rajoja rikkovan liiketoimintaryhmän.
Subject: Suomen ja Pohjoismaiden historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HELSINGI.pdf 2.483Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record