Lifestyle and health-related factors in relation to musculoskeletal and mental disability : a life course approach

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2648-1
Title: Lifestyle and health-related factors in relation to musculoskeletal and mental disability : a life course approach
Author: Frilander, Heikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Kansanterveystieteen osasto, Työterveys
Finnish Institute of Occupational Health; National Institute for Health and Welfare; Centre for Military Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-12-02
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2648-1
http://hdl.handle.net/10138/168618
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Low back and knee pain are common and often cause discomfort and disability as well as burdening the health care services. Chronic musculoskeletal disorders (MSDs) tend to develop over long time periods, suggesting an importance of early-life exposures in disease onset. There is insufficient understanding of early indicators of knee and low back problems as well as of those predicting disability retirement (DR). The main aim of this thesis was to increase the knowledge on the role of early health-related and lifestyle factors in musculoskeletal health and permanent work disability by applying a life course approach and examining the impact of obesity and other lifestyle factors on back and knee problems over time. The study base comprised a nationally representative random sample of 2843 men aged 18-50 years. The military records of these men were searched from the register of the Finnish Defence Forces. The first study assessed temporal trends in seeking healthcare during military service over a 40 year period. In studies II and III the military records were linked with data from the Health 2000 Study: weight-related measures at follow up and during life course, information on low back and knee symptoms and disorders, as well as information on other lifestyle and health-related factors. In the fourth study data on care seeking during military service was linked with information on all DR events and their diagnoses from the national registers of the Social Insurance Institution and the Finnish Centre for Pensions. During 1967-2006, there has been a marked increase in healthcare seeking due to any reason as well as due to musculoskeletal problems among Finnish conscripts. Most conscripts visited healthcare at least once due to MSDs, most frequently due to problems in the lower extremities and the lower back. Both baseline and life course BMI predicted one-month radiating low back pain (LBP), knee pain as well as functional limitations due to a knee problem at follow-up. Men who were borderline obese at baseline and became severely obese during the follow-up had an increased risk of radiating LBP and functional knee limitations, while the risk of knee pain was increased already for those who had normal BMI at baseline and became overweight during follow-up. Baseline borderline obesity doubled the risk of both traumatic and non-traumatic knee injuries during military service. Cross-sectionally both general and abdominal obesity were associated in a similar manner with radiating LBP and unilateral knee pain. Functional limitations of the knee were associated only with general obesity. Men who did not complete military service had a clearly higher cumulative incidence of DR, particularly due to mental disorders, in comparison with their counterparts who completed military service. Visiting military health care due to both musculoskeletal and mental problems clearly increased the overall risk of DR, in particular DR due to mental disorders. In men, health behaviours in early adulthood as well as during life course, seem to increase the likelihood of low back and knee problems, functional knee limitations and work disability later in life. Health-related problems, particularly mental ones and comorbidity of musculoskeletal and mental problems, in early adulthood are important predictors of DR. Encouraging young people from becoming overweight and avoiding further weight gain during the life course may prevent radiating LBP as well as knee pain and associated disability. Risk indicators for work disability could be identified and preventive measures initiated in call-up examinations and military service as well as in school healthcare and in occupational health services for those young adults entering working life.Alaselkä- ja polvikipu ovat yleisiä oireita ja aiheuttavat usein haittaa, terveyspalvelujen käyttöä ja työkyvyttömyyttä. Krooniset tuki- ja liikuntaelinvaivat (TULE) näyttävät kehittyvän pidemmän ajan kuluessa, mikä saattaa viitata elämän varhaisten vaiheiden elinympäristö- ja elintapatekijöiden merkitykseen sairauksien synnyssä. Ymmärrys polvi- ja selkäongelmien sekä työkyvyttömyyseläkkeiden varhaisista indikaattoreista ja ehkäisytoimenpiteiden ajoituksesta on puutteellinen. Väitöskirjatyön pääasiallisena tavoitteena oli selvittää varhaisten terveyteen ja elämäntapoihin liittyvien tekijöiden merkitystä liikuntaelinten terveydelle ja työkyvyttömyydelle käyttäen elämänkaareen pohjautuvaa lähestymistapaa. Tutkimuksen lähdeväestö koostui kansallisesti edustavasta satunnaisotoksesta, johon kuului 2843 miestä, iältään 18-50 vuotta. Miesten asevelvollisuustiedot yhdistettiin Terveys 2000 tutkimuksen sekä Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen eläkerekistereiden tietoihin. Ensimmäisessä osatutkimuksessa arvioitiin varusmiespalvelun aikaisen terveyspalvelujen käytön muutoksia 40 vuoden aikana. Osatutkimuksissa II-III tiedot asevelvollisten terveystarkastuksista, pituudesta ja painosta yhdistettiin Terveys 2000 tutkimuksessa kerättyä tietoon painon kehityksestä elämän aikana, vyötärön ympäryksestä, selkä- ja polvioireista, liikuntaelinten toimintakyvystä sekä terveyskäyttäytymisestä. Neljännessä osatutkimuksessa tiedot varusmiespalvelun aikaisesta hoitoon hakeutumisesta yhdistettiin kansallisista eläkerekistereistä saatuun tietoon kaikista työkyvyttömyyseläke-tapahtumista diagnooseineen. Tutkimuksen aikana, vuosina 1967-2006, suomalaisten varusmiesten terveyspalvelujen käyttö, sekä yleensä että tuki-ja liikuntaelinongelmien vuoksi, lisääntyi huomattavasti. Enemmistö varusmiehistä hakeutui vastaanotolle TULE-ongelmien vuoksi vähintään kerran varusmiespalvelun aikana, useimmiten alaraaja- tai selkäongelmien vuoksi. Sekä kutsunta-aikainen että elämänaikainen painoindeksi ennustivat myöhempää säteilevää selkäkipua, polvikipua ja polven toimintarajoitteita. Nuorena lievästi ja myöhemmin vaikeasti lihavilla oli lisääntynyt säteilevän alaselkäkivun ja polven toimintarajoitteiden riski. Polvikivun riskiä lisäsi jo ylipainon kehittyminen lähtötilanteessa normaalipainoisille. Lihavuus kaksinkertaisti sekä tapaturmaisten että ei-tapaturmaisten polvivammojen riskin varusmiespalvelun aikana. Lihavuus oli yhteydessä myös polven myöhempään toimintarajoitteeseen. Sekä seurantahetken yleinen että keskivartalolihavuus olivat yhteydessä säteilevään alaselkäkipuun ja toispuoliseen polvikipuun. Polven toimintarajoitteet olivat yhteydessä vain yleiseen lihavuuteen. Varusmiespalvelun keskeyttäneillä oli selkeästi lisääntynyt työkyvyttömyyseläkkeiden riski, erityisesti mielenterveysongelmista johtuen. Hoitoon hakeutuminen varuspalvelun aikana sekä liikuntaelinten että mielenterveysongelmien vuoksi lisäsi selvästi työkyvyttömyyseläkkeen riskiä yleisesti ja etenkin mielenterveyssyistä. Terveyskäyttäytyminen varhaisessa aikuiselämässä ja elämän aikana näyttää lisäävän myöhempien alaselkä- ja polvikipujen, polven toimintarajoitteiden ja työkyvyttömyyseläkkeen todennäköisyyttä. Terveyteen liittyvät ongelmat, etenkin mielenterveysongelmat, varsinkin samanaikaiset tuki-ja liikuntaelinten ja mielenterveyden ongelmat varhaisessa aikuiselämässä ovat työkyvyttömyyseläkkeen tärkeitä ennustavia tekijöitä. Ylipainon ehkäisy nuoruudessa ja lisäpainon kertymisen välttäminen aikuiselämän aikana saattavat ehkäistä säteilevää alaselkäkipua, polvikipua ja siihen liittyvää toimintakyvyn vajavuutta. Kutsuntatarkastusten ja varusmiespalvelun aikana sekä kouluterveydenhuollossa ja nuorten aikuisten kohdalla työterveyshuollossa voisi tunnistaa työkyvyttömyyttä uhkaavat tekijät ja ryhtyä ehkäiseviin toimiin.
Subject: lääketiede, työterveys
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
LIFESTYL.pdf 1.114Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record