Sää- ja ilmastoriskien hallinta ja tietolähteet Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/168693
Title: Sää- ja ilmastoriskien hallinta ja tietolähteet Suomessa
Author: Harjanne, Atte; Haavisto, Riina; Tuomenvirta, Heikki; Luhtala, Sanna; Mäkelä, Antti; Gregow, Hilppa; Halonen, Mikko; Raivio, Tuomas; Hildén, Mikael; Parjanne, Antti; Jakkila, Juho; Juhola, Sirkku; Räsänen, Aleksi; Haanpää, Simo; Jurgilevich, Alexandra; Peltonen-Sainio, Pirjo; Lanki, Timo; Miettinen, Ilkka; Zacheus, Outi; Kollanus, Virpi
Publisher: Finnish Meteorological Institute
Date: 2016-11-08
Belongs to series: Raportteja - Rapporter - Reports 2016:6 - 2016:6
ISBN: 978-952-336-002-0
ISSN: 0782-6079
URI: http://hdl.handle.net/10138/168693
Abstract: Raportissa kuvaillaan sää- ja ilmastoriskien hallintaa ja siihen liittyvien tietolähteiden käyttöä Suomessa. Raportti perustuu kolmeen erilliseen, mutta toisiaan tukevaan työvaiheeseen. Ensimmäinen työvaihe koostui kahdesta verkkokyselystä, joista toinen oli suunnattu kunnille ja toinen suomalaisille organisaatioille yleisesti. Kyselyillä kartoitettiin vastaajien kokemuksia sää- ja ilmastoriskeistä, niiden hallintaa ja käytettyjä tietolähteitä. Toisen työvaiheen muodosti sidosryhmätyöpaja, jonka tavoitteena oli vahvistaa kyselyn pääpiirteiset tulokset ja kerätä ajatuksia sää- ja ilmastoriskien hallinnan ja sitä tukevien palveluiden kehittämiseen. Kolmas työvaihe koostui kirjallisuusperustaisesta toimialakartoituksesta, jossa koottiin yhteen tietoa sää- ja ilmastoriskeistä ja niiden hallinnasta valituilla yhteiskunnan aloilla (vesivarat, vesihuolto, energia, maatalous, liikenne, matkailu, kuntasektori ja finanssiala). Kukin kolmesta työvaiheesta tuloksineen on esitelty raportissa erikseen. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka säällä ja ilmastolla on merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnan eri aloille ja toimijoille, on niiden aiheuttamien riskien hallinta vaihtelevaa. Yhteistyö eri muodoissaan koetaan tärkeäksi parannettaessa kykyä sää- ja ilmastoriskien hallintaan. Raportti perustuu ELASTINEN-hankkeessa tehtyyn työhön. Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.
Subject: sää
ilmasto
ilmastoriski
ilmastonmuutos
riskienhallinta
sääpalvelut
ilmastopalvelut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ilmastoriskitsuomessa.pdf 2.834Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record