Alcohol drinking, health-related functioning and work disability

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2701-3
Title: Alcohol drinking, health-related functioning and work disability
Author: Salonsalmi, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-12-17
Belongs to series: URN:ISSN:ISSN 2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2701-3
http://hdl.handle.net/10138/169325
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Alcohol drinking is a major potentially preventable risk factor for health and wellbeing worldwide. Alcohol drinking has increased markedly from the late 1960s in Finland until 2007. Alcohol-related causes of death and morbidity are common, especially among the working-age population. The majority of Finnish heavy drinkers are employed and there is a need to assess the contribution of alcohol drinking to health-related functioning and work disability using longitudinal data including several drinking habits. The aim of this study was to examine the associations between alcohol drinking, health-related functioning and work disability among ageing municipal employees. This study is part of the Helsinki Health Study. The baseline data were collected in 2000-02 among 40- to 60-year-old employees of the City of Helsinki (n=8960, response rate 67%). A follow-up survey was conducted in 2007 (n=7332, response rate 83%). The survey data were linked with sickness absence data, derived from the employer s personnel register, and with data on disability retirement, derived from the Finnish Centre for Pensions, among 78% and 74% of participants consenting to internal and external data linkages. Alcohol drinking was measured by weekly average drinking, frequency of drinking, binge drinking and problem drinking assessed by the CAGE scale. Logistic regression, Poisson regression and Cox regression were used in analysing the data. Heavy weekly average drinking, binge drinking and problem drinking were all associated with poor mental functioning, whereas concerning physical functioning associations were found for problem drinking only and non-drinkers also had an increased risk. Heavy weekly average drinking, binge drinking and problem drinking were associated with both self-certified and medically confirmed sickness absence from work with the exception of binge drinking among men. The association between weekly average drinking and medically confirmed sickness absence was U-shaped, both non-drinkers and heavy drinkers having increased risks compared to moderate drinkers. Working conditions had no major contributions to the associations, although psychosocial working conditions somewhat attenuated the associations, especially among men. When studying changes in alcohol drinking, associations were found for self-certified sickness absence more often than for medically confirmed sickness absence, as associations for the latter were mainly explained by health and other health behaviours. Also, reduced alcohol drinking and previous problem drinking increased the risk of sickness absence. Alcohol drinking was strongly associated with disability retirement due to mental disorders, whereas no associations were found for musculoskeletal diseases. Throughout the study, alcohol drinking showed the strongest associations with poor mental health. Problem drinking was the drinking habit with the most widespread associations with poor health-related functioning and work disability. The results of the study indicate that alcohol drinking is a risk factor for poor health-related functioning and work disability in the middle-aged working population. Heavy drinking, binge drinking and problem drinking were all associated with poor health-related functioning and work disability, but problem drinking showed the strongest and most widespread associations. The study suggests that problem drinking should be assessed in addition to the overall amount of drinking in future studies and clinical settings. The study highlights the importance of alcohol drinking for poor mental health and calls for recognition and early prevention of heavy alcohol drinking among both the occupational and primary health care systems.Alkoholinkäyttö on merkittävä, ehkäistävissä oleva riski terveydelle ja hyvinvoinnille. Alkoholilla on tärkeä osuus usean sairauden etiologiassa. Alkoholinkäyttö on lisääntynyt merkittävästi Suomessa 1960-luvun lopulta lähtien vuoteen 2007 saakka. Alkoholin aiheuttama kuolleisuus ja sairastavuus on yleistä työikäisten keskuudessa, mutta alkoholinkäytön vaikutusta toimintakykyyn ei juuri tunneta. Suurin osa alkoholin suurkuluttajista osallistuu Suomessa työelämään. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella alkoholinkäytön, toimintakyvyn ja työkyvyn yhteyttä keski-ikäisten kuntatyöntekijöiden keskuudessa. Tutkimus on osa Helsingin kaupungin terveystutkimusta (Helsinki Health Study). Peruskysely toteutettiin vuosina 2000-2002 lähettämällä postitse kyselylomake 40 60-vuotiaille Helsingin kaupungin työntekijöille (n=8960, vastausprosentti 67 %). Seurantakysely toteutettiin vuonna 2007 % (n=7332, vastausprosentti 83%). Kyselytiedot yhdistettiin työnantajan sairauspoissaolorekisteritietoihin sekä Eläketurvakeskuksesta saatuihin eläketietoihin niiden vastaajien joukossa, jotka antoivat suostumuksensa tietojen yhdistämiseen (78 % koskien kaupungin sisäisiä rekistereitä ja 74 % koskien ulkoisia rekistereitä). Alkoholinkäyttöä mitattiin viikoittaisella keskikulutuksella, humalahakuisella juomisella ja ongelmajuomisella, jota mitattiin CAGE-kyselyn avulla. Analyysimenetelminä käytettiin logistista regressiota, Poissonin regressiota ja Coxin regressiota. Runsas keskikulutus, humalajuominen ja ongelmajuominen olivat kaikki yhteydessä heikentyneeseen psyykkiseen toimintakykyyn, kun taas ainoastaan ongelmajuominen ja raittius olivat yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn. Runsas keskikulutus, humalajuominen ja ongelmajuominen olivat yhteydessä itse ilmoitettuihin ja lääkärin varmentamiin sairauspoissaoloihin lukuunottamatta humalajuomista miehillä. Keskikulutuksen ja lääkärin varmentamien sairauspoissaolojen välin yhteys oli U:n muotoinen: Sekä runsaasti juovilla että raittiilla oli enemmän sairauspoissaoloja verrattuna kohtuullisesti alkoholia kuluttaviin. Työoloilla ei ollut suurta vaikutusta alkoholinkäytön ja sairauspoissaolojen väliseen yhteyteen, joskin psykososiaaliset työolot jonkin verran heikensivät yhteyttä etenkin miehillä. Alkoholinkäytön muutoksia tutkittaessa yhteyksiä havaittiin jonkin verran useammin itse ilmoitetuissa kuin lääkärin varmentamissa sairauspoissaoloissa; jälkimmäisiä koskevat yhteydet heikentyivät usein muiden terveyskäyttäytymismuotojen ja terveyden vakioinnilla. Myös vähentynyt alkoholin juominen ja aiempi ongelmajuominen lisäsivät sairauspoissaolojen riskiä. Alkoholinkäyttö oli vahvasti yhteydessä mielenterveyssyistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin, kun taas yhteyksiä ei havaittu koskien tuki-ja liikuntaelinsyistä johtuvia työkyvyttömyyseläkkeitä. Alkoholinkäytöllä oli vahvimmat yhteydet mielenterveyteen. Ongelmajuomisella oli laaja-alaisimmat yhteydet heikentyneeseen terveyteen, toimintakykyyn ja työkykyyn. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että runsas alkoholinkäyttö on riskitekijä heikentyneelle toimintakyvylle ja työkyvylle. Runsas keskikulutus, humalahakuinen juominen ja ongelmajuominen olivat kaikki yhteydesssä heikentyneeseen toimintakykyyn ja työkykyyn. Ongelmajuomisen yhteydet olivat vahvimmat ja laaja-alaisimmat. Tulokset viittaavat siihen, että keskikulutuksen lisäksi tulisi mitata ongemajuomista sekä tutkimuksissa sekä kliinisessä ympäristössä. Tutkimuksen tulokset painottavat alkoholinkäytön merkitystä mielenterveysongelmiin ja alkoholinkäytön tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn tarvetta työterveyshuollossa, perusterveydenhuollossa ja työpaikoilla.
Subject: kansanterveystiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ALCOHOLD.pdf 685.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record