Transcription factor Foxi3 in Hair Follicle Development and Homeostasis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2726-6
Title: Transcription factor Foxi3 in Hair Follicle Development and Homeostasis
Author: Shirokova, Vera
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences, Genetics
Institute of Biotechnology
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-12-09
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2726-6
http://hdl.handle.net/10138/169531
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Development of the organ and its regeneration in adulthood are highly related events and are often guided by similar molecular cues. The hair follicle undergoes repetitive cycles of growth and represents an ideal model for studying both development and regeneration. Hair follicle is an ectodermally-derived organ formed trough interaction of embryonic epithelium and mesenchyme. Once morphogenesis is accomplished, hair follicle undergoes subsequent cycles of growth, regression and rest. Hair regeneration is ensured by the population of hair follicle stem cells which are set aside early during embryonic development. The most quiescent stem cells reside in the bulge, while the stem cells fated for the new growth are in the hair germ. Transcription factors control gene expression and regulate the variety of cell fate choices. Transcription factor Foxi3 is a causative gene for hairless phenotype in several dog breeds, but little else is known about its function in the hair follicle. In this thesis work, I have studied the role of Foxi3 in hair follicle development and postnatal regeneration. To address this question, several Foxi3-deficient mouse lines were used, as well as gene expression analysis, tissue culture techniques and molecular biology methods. Foxi3 is expressed in the developing hair follicle and in the hair germ, exclusively in the activated stem cells. Foxi3 is essential for specification of the hair follicle stem cells and for their activation at the beginning of the hair growth. Foxi3-deficient mice have delayed hair follicle downgrowth during embryogenesis. In the absence of Foxi3, postnatal natural hair regeneration and hair regrowth after depilation are both impaired due to poor activation of stem cells and decrease in their number. Genome-wide profiling, quantitative PCR and immunostaining showed downregulation of several stem cell associated genes upon Foxi3 loss. Thus, Foxi3 is a novel regulator of hair follicle stem cell specification, maintenance and activation.Elimen sikiökautinen kehitys ja sen uudistuminen aikuisiässä muistuttavat toisiaan ja usein niitä ohjaavat samankaltaiset molekulaariset mekanismit. Karvatuppi läpikäy toistuvia kasvujaksoja ja se on ihanteellinen malli kehityksen ja uudistumisen tutkimiseen. Karvatuppi on ektodermaalinen elin joka muodostuu sikiön epiteelistä epiteelin ja mesenkyymin vuorovaikutuksesta. Morfogeneesin päätyttyä karvatuppi läpikäy useita peräkkäisiä kasvu-, regressio- ja lepovaiheita. Hiusten uusiutumisen varmistavat karvatupen kantasolut, jotka ovat peräisin varhaisesta alkiosta. Eniten levossa olevia kantasoluja on pullistumassa, kun taas kantasoluja onninen uudelle kasvulle ovat hiukset alkio. Transkriptiotekijät kontrolloivat geenien ilmentymistä ja säätelevät solun kohtaloa. Transkriptiotekijä Foxi3 aiheuttaa karvatonta fenotyyppiä useissa koiraroduissa, mutta juuri muuta ei tiedetä sen tehtävästä karvatupessa. Tässä työssäni olen tutkinut Foxi3:n roolia karvatupen kehityksessä ja syntymän jälkeisessä uudistamisessa. Käsitelläksemme tätä kysymystä, useita Foxi3 puutoksisia hiirilinjoja käytettiin, samoin kuten geenin ilmentymisen analyysi, kudosviljelymenetelmiä ja molekyylibiologian menetelmiä. Foxi3 ilmennetään alkion kehittyvässä ja aikuisen karvatupessa yksinomaan aktivoiduissa kantasoluissa. Foxi3 on välttämätön karvatupen kantasolujen erilaistumisessa ja niiden aktivoinnissa karvan kasvun alkaessa. Foxi3-puutoshiirten karvatupen kasvu on viivästynyt embryogeneesi aikana. Foxi3 puuttuessa syntymän jälkeinen karvojen uudistaminen ja karvankasvu Karvanpoiston jälkeen ovat molemmat heikentyneet kantasolujen heikon aktivoinnin ja vähenemisen vuoksi. Genominlaajuisten profilointi, kvantitatiivinen PCR ja immunovärjäys osoittivat Foxi3 puutoksen johtavan useiden kantasolujen liittyvät geenien deaktivointiin. Siten Foxi3 on uusi karvatupen kantasolujen erilaistumisen, ylläpidon ja aktivoinnin säätelijä.
Subject: Developmental Biology
Genetics
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
transcri.pdf 5.933Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record