Transcription factor Foxi3 in Hair Follicle Development and Homeostasis

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga institutionen sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences, Genetics en
dc.contributor Institute of Biotechnology en
dc.contributor.author Shirokova, Vera
dc.date.accessioned 2016-11-28T14:45:33Z
dc.date.available 2016-11-29 fi
dc.date.available 2016-11-28T14:45:33Z
dc.date.issued 2016-12-09
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-2726-6 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/169531
dc.description.abstract Development of the organ and its regeneration in adulthood are highly related events and are often guided by similar molecular cues. The hair follicle undergoes repetitive cycles of growth and represents an ideal model for studying both development and regeneration. Hair follicle is an ectodermally-derived organ formed trough interaction of embryonic epithelium and mesenchyme. Once morphogenesis is accomplished, hair follicle undergoes subsequent cycles of growth, regression and rest. Hair regeneration is ensured by the population of hair follicle stem cells which are set aside early during embryonic development. The most quiescent stem cells reside in the bulge, while the stem cells fated for the new growth are in the hair germ. Transcription factors control gene expression and regulate the variety of cell fate choices. Transcription factor Foxi3 is a causative gene for hairless phenotype in several dog breeds, but little else is known about its function in the hair follicle. In this thesis work, I have studied the role of Foxi3 in hair follicle development and postnatal regeneration. To address this question, several Foxi3-deficient mouse lines were used, as well as gene expression analysis, tissue culture techniques and molecular biology methods. Foxi3 is expressed in the developing hair follicle and in the hair germ, exclusively in the activated stem cells. Foxi3 is essential for specification of the hair follicle stem cells and for their activation at the beginning of the hair growth. Foxi3-deficient mice have delayed hair follicle downgrowth during embryogenesis. In the absence of Foxi3, postnatal natural hair regeneration and hair regrowth after depilation are both impaired due to poor activation of stem cells and decrease in their number. Genome-wide profiling, quantitative PCR and immunostaining showed downregulation of several stem cell associated genes upon Foxi3 loss. Thus, Foxi3 is a novel regulator of hair follicle stem cell specification, maintenance and activation. en
dc.description.abstract Elimen sikiökautinen kehitys ja sen uudistuminen aikuisiässä muistuttavat toisiaan ja usein niitä ohjaavat samankaltaiset molekulaariset mekanismit. Karvatuppi läpikäy toistuvia kasvujaksoja ja se on ihanteellinen malli kehityksen ja uudistumisen tutkimiseen. Karvatuppi on ektodermaalinen elin joka muodostuu sikiön epiteelistä epiteelin ja mesenkyymin vuorovaikutuksesta. Morfogeneesin päätyttyä karvatuppi läpikäy useita peräkkäisiä kasvu-, regressio- ja lepovaiheita. Hiusten uusiutumisen varmistavat karvatupen kantasolut, jotka ovat peräisin varhaisesta alkiosta. Eniten levossa olevia kantasoluja on pullistumassa, kun taas kantasoluja onninen uudelle kasvulle ovat hiukset alkio. Transkriptiotekijät kontrolloivat geenien ilmentymistä ja säätelevät solun kohtaloa. Transkriptiotekijä Foxi3 aiheuttaa karvatonta fenotyyppiä useissa koiraroduissa, mutta juuri muuta ei tiedetä sen tehtävästä karvatupessa. Tässä työssäni olen tutkinut Foxi3:n roolia karvatupen kehityksessä ja syntymän jälkeisessä uudistamisessa. Käsitelläksemme tätä kysymystä, useita Foxi3 puutoksisia hiirilinjoja käytettiin, samoin kuten geenin ilmentymisen analyysi, kudosviljelymenetelmiä ja molekyylibiologian menetelmiä. Foxi3 ilmennetään alkion kehittyvässä ja aikuisen karvatupessa yksinomaan aktivoiduissa kantasoluissa. Foxi3 on välttämätön karvatupen kantasolujen erilaistumisessa ja niiden aktivoinnissa karvan kasvun alkaessa. Foxi3-puutoshiirten karvatupen kasvu on viivästynyt embryogeneesi aikana. Foxi3 puuttuessa syntymän jälkeinen karvojen uudistaminen ja karvankasvu Karvanpoiston jälkeen ovat molemmat heikentyneet kantasolujen heikon aktivoinnin ja vähenemisen vuoksi. Genominlaajuisten profilointi, kvantitatiivinen PCR ja immunovärjäys osoittivat Foxi3 puutoksen johtavan useiden kantasolujen liittyvät geenien deaktivointiin. Siten Foxi3 on uusi karvatupen kantasolujen erilaistumisen, ylläpidon ja aktivoinnin säätelijä. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-2726-6 fi
dc.relation.isformatof Vantaa: Hansa Print, 2016 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Developmental Biology fi
dc.subject Genetics fi
dc.title Transcription factor Foxi3 in Hair Follicle Development and Homeostasis en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Mikkola, Marja
dc.opn Botchkarev, Vladimir
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
transcri.pdf 5.933Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record