Neuvottelutilojen nimet : Neuvottelutilanimistö ABB:n Pitäjänmäen kampuksella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611032947
Title: Neuvottelutilojen nimet : Neuvottelutilanimistö ABB:n Pitäjänmäen kampuksella
Author: Österbacka, Mika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611032947
http://hdl.handle.net/10138/169674
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Abstract: Tutkimuksen kohteena ovat neuvottelutilojen nimet ABB:n Pitäjänmäen tehdaskampuksella Helsingissä. Aineistoon kuuluu 178 nimeä, jotka on nimestetty vuoden 2015 aikana. Työn pääasiallisena tarkoituksena on kuvata ja tallentaa kerätty aineisto mahdollisimman tarkasti, koska valittu nimistö on jatkuvassa muutoksessa. Aineistoa tarkastellaan analyyttisesti nimien muodostamien temaattisten ryhmien kautta. Temaattisessa tarkastelussa nimet myös esitellään yksityiskohtaisesti. Tarkastelutapaan vaikuttaa neuvottelutilojen nimien muodostamien temaattisten ryhmien samankaltaisuus muun muassa kaavanimistölle ominaisten ryhmänimien kanssa. Toisena lähestymismallina on käytetty soveltuvilta osin funktionaalis-semanttista tarkastelumallia. Tämän käsittelyn yhteydessä kuvataan aineiston nimien yleisiä piirteitä, kuten rakennetta ja muotoa. Erityisesti keskitytään nimien muodostamiin semanttisiin yhteyksiin, nimen kielelliseen taustaan ja taustalla ensisijaisesti olevan ilmauksen proprisuuteen ja appellatiivisuuteen sekä nimien funktioihin. Suurimmissa temaattisissa ryhmissä ovat neuvottelutilojen nimien esikuvina toimineet tehtaan tuotteisiin ja niiden käyttökohteisiin liittyvät infrastruktuuriappellatiivit (Motor, Converter, Factory) sekä taivaankappaleet (Komeetta, Mars, Himalia). Aineistossa nä-kyvät vahvasti myös muut luontoon ja tehtaaseen liittyvät nimet, kuten luonnonilmiöt (Sarastus, Cumulus), puut (Koivu, Lehmus) ja muistonimet (Tesla, Strömberg). Funktiot ovat keskeisiä aineiston käsittelyssä, koska niiden perusteella on analysoitu esimerkiksi nimien merkityksiä ja muita ominaisuuksia. Aineisto osoittautuu funktioiltaan monipuoliseksi. Olennaisin havainto on, että suurin osa analysoiduista nimistä saa temaattisen ryhmänsä kautta informatiivisen funktion alalajiksi määritellyn lokalisoivan funktion. Analyyttisen tarkastelun perusteella työn lopussa esitellään, millainen on prototyyppinen neuvottelutilan nimi. Lisäksi pohditaan, onko neuvottelutilan nimi paikannimi sekä miten ja millaisia merkityksiä aineiston nimistä välittyy.
Subject: nimistöntutkimus
neuvottelutilojen nimet
ABB
ryhmänimi
funktionaalis-semanttinen analyysi
temaattinen ryhmä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Osterbacka_ Mika_Pro gradu_2016.pdf 3.348Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record